späť 1996/96 ďalej
Ochrana prírody
Muflón obyčajný (Ovis musimon)
Katalógové číslo:  96
Autor výtvarného návrhu známky:  Vladimír Machaj
Rytec známky:  Rudolf Cigánik podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  16.7.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 875 000 ks
Autor motívu na FDC:  Vladimír Machaj
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 16.7.1996 tri príležitostné poštové známky série "Ochrana prírody" o nominálnej hodnote 4 Sk. Na známkach sú vyobrazené cicavce:muflón obyčajný (Ovis musimon), zubor hôrny (Bison bonasus) a kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica).

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks.

Muflón obyčajný (Ovis musimon) patrí medzi úžitkovú, veľkú srstnatú, poľovnú zver. Má typický ovčí tvar tela. Na Slovensku nie je pôvodným autochtónnym živočíšnym druhom, bol k nám introdukovaný z Korziky. Ako prvý chov muflónov založil gróf K. Forgách na jeho majetku v Jelenci (predtým Gýmeš) v pohorí Tríbeč v roku 1868. Ďalšie introdukcie sa robili postupne, muflónia zver migrovala do vzdialenejších lokalít a poľovných revírov , kde sa nachádzali vyhovujúce životné podmienky. Najlepšie jej vyhovuje členitý skalnatý terén s teplými slnečnými svahmi a redším porastom v listnatých a zmiešaných lesoch, menej ihličnatých. Dobre znáša aj drsnejšie klimatické podmienky, ak nie sú spojené s vysokou snehovou pokrývkou. Súčasný stav muflónov v SR sa odhaduje na 4 000 kusov. (Na svete žije v súčasnosti asi 70 000 muflónov.)

Známky platia v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 7. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom