späť 1996/97 ďalej
Ochrana prírody
Zubor hôrny (Bison bonasus)
Katalógové číslo:  97
Autor výtvarného návrhu známky:  Vladimír Machaj
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  16.7.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 865 000 ks
Autor motívu na FDC:  Vladimír Machaj
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 16.7.1996 tri príležitostné poštové známky série "Ochrana prírody" o nominálnej hodnote 4 Sk. Na známkach sú vyobrazené cicavce:muflón obyčajný (Ovis musimon), zubor hôrny (Bison bonasus) a kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica).

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks.

Zubor hôrny (lesný) (Bison bonasus) - najväčší európsky suchozemský cicavec, v stredoveku vyhubený. Na Slovensku nie sú presné údaje o vyhynutí zubra (15.str.), len miestne názvy dokazujú jeho pôvodné rozšírenie (napr. Zuberec, Zubrohlava, Zubrá ap.). Do 20. str. vo voľnej prírode sa zachoval len v Poľsku a na Kaukaze. Pretože jeho celosvetová populácia dosiahla už počtu viac ako 2 000 jedincov, v Červenej knihe IUCN sa hodnotí ako zachránemý druh. Záchrana zubra je najvýznamnejším európskym úspechom ochrany živočíchov. Reintrodukcia zubra na Slovensku nastala v r. 1957 zriadením chovnej zvernice o rozlohe 27 ha pri Topoľčiankach, projektovaná pre chov 12 zubrov, v ktorej priemerne ročne žije 20 - 25 zvierat. Doposiaľ zvernica odchovala viac než 70 zubrov, ktoré sa využili pre ZOO záhrady na vedecké a kultúrno-osvetové účely. Sú prísne chránené. Uvažuje sa o vypustení zubrov do voľnej prírody v oblasti vodnej nádrže Starina na východnom Slovensku.

Známky platia v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 7. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom