späť 1996/98 ďalej
Ochrana prírody
Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Katalógové číslo:  98
Autor výtvarného návrhu známky:  Vladimír Machaj
Rytec známky:  František Horniak podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  16.7.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 860 000 ks
Autor motívu na FDC:  Vladimír Machaj
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 16.7.1996 tri príležitostné poštové známky série "Ochrana prírody" o nominálnej hodnote 4 Sk. Na známkach sú vyobrazené cicavce:muflón obyčajný (Ovis musimon), zubor hôrny (Bison bonasus) a kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica).

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks.

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) - vysokohorský živočích, vzácny poddruh (rasa), v Červenej knihe je zaradený ako endemická forma s veľmi malým areálom rozšírenia (Vysoké a Nízke Tatry). Populácia má celkove asi 600 jedincov. treba ho pokladať za ohrozený druh, je chránený zákonom. Je významným predstaviteľom pôvodnej fauny SR. Má nezastupiteľné miesto vo vysokohorskej faune ako jediný veľký bylinožravec. Obýva alpínske a subalpínske lúky v členitom vysokohorskom teréne. Žije mimo súvislý vysoký les a porasty kosodreviny, vyhýba sa aj nečleneným strmým skalným stenám a ostrohrnným skalným sutinám. Medzi prirodzených nepriateľov kamzíkov patrí rys a orol skalný, ktorý útočí na kamzíčatá. Na udržanie čistoty rasy treba zabrániť kríženie s nominátnou rasou introdukovanou v minulých desaťročiach do Veľkej Fatry a Slovenského raja. Pre tatranské kamzíky nebezpečenstvom je rozširujúci sa turizmus a horské lyžovanie.

Známky platia v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 7. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom