späť 1996/99 ďalej
Krásy našej vlasti
Popradské pleso

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1996
( Najlepšia rytina - FDC )

Katalógové číslo:  99
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Felix
Rytec známky:  František Horniak podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  25. 9. 1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 155 000 ks
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Popradské pleso patrí k najväčším plesám na slovenskej strane Vysokých Tatier. Leží v nadmorskej výške 1500 m a má rozlohu 6,88 ha. Pomerne studená voda plesa spôsobuje, že je tu pomerne chudobná fauna, predovšetkým predstavovaná nižšími živočíchmi. Pleso má prekrásnu polohu. Zbiehajú sa pri ňom ústia Zlomiskovej a Mengusovskej doliny a kulisu dotvára masív Ostrvy. Pri plese vznikla najskôr chata, potom pred troma desaťročiami horský hotel. Toto miesto je východiskovým bodom pre túry na tak atraktívne miesta, akým je napr. Veľké Hincovo pleso, najväčšie na našej strane Tatier (20,08 ha), na Rysy a k najvyššie položenej vysokohorskej chate pod sedlom Váhy. Neďaleko plesa je v limbovom háji unikát svetových horstiev - Symbolický cintorín.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 25. 9. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom