späť 1996/102 ďalej
Umenie
Endre Nemes: Barokové kreslo
Katalógové číslo:  103
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Václav Fajt
Deň vydania:  5.10.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  395 200 ks
Motív na FDC:  Endre Nemes: Spoločnosť, kresba, SNG, Bratislava
Rytec FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Lars Sjööblom
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5.10.1996 príležitostnú poštovú známku "Endre Nemes: Barokové kreslo" zo série Umenie, o nominálnej hodnote 14 Sk.

Na známke pod reprodukciou diela sú texty: "Barokové kreslo, 1941, Endre Nemes 1909-1985, Múzeum moderného umenia, Štokholm". Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Martin Činovský. Autorom rytín emisie je Václav Fajt. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch o 4 známkach s 1 medziznámkovou perforovanou plôškou s potlačou (výrez z kresby E. Nemesa).

ENDRE NEMES (1909 - 1985) maliar, nositeľ švédskej národnej ceny
Narodil sa v Pécsvárade (Maďarsko), detstvo a mladosť strávil na Slovensku. Do maturity žil v Levoči, Spišskej Novej Vsi a v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1928-30 pôsobil ako novinár a karikaturista v Prahe. V rokoch 1930-34 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Roku 1938 emigroval pred fašizmom do Nórska, od roku 1940 žil v Švédsku, kde niekoľko rokov vyučoval na výtvarnej škole v Goteborgu. Od roku 1955 pôsobil v Štokholme ako slobodný umelec. Jeho tvorba patrí k tej odnoži surrealizmu, ktorá bola predchnutá protifašistickým zápasom. Je autorom viacerých monumentálnych diel (smalty) vo Švédsku. Jeho slávne dielo Barokové kreslo z roku 1941 je pokračovaním pražských malieb z tridsiatych rokov. Tu sa umelec pokúša rozobrať svetovú situáciu počas vojny z pohľadu švédskej neutrality. Barokové kreslo je prvou významnou prácou Endre Nemesa vo Švédsku.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 10. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom