späť 1996/103 ďalej
Umenie
Franz Xaver Messerschmidt: Zadržiavaný smiech
Katalógové číslo:  102
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Bohumil Šneider
Deň vydania:  5.10.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  408 000 ks
Motív na FDC:  F. X. Messerschmidt: Najprudšia vôňa, Charakterové hlavy, SNG, Bratislava
Rytec FDC:  Bohumil Šneider
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela F.X.Messerschmidta: Druhá vtáčia hlava
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5.10.1996 príležitostnú poštovú známku "Franz Xaver Messerschmidt: Zadržiavaný smiech" zo série Umenie o nominálnej hodnote 10 Sk.

Na známke pod vyobrazením plastiky sú okrem nominálnej hodnoty texty: " F. X. Messerschmidt (1736-1783), Zadržiavaný smiech, Slovenská národná galéria". Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Martin Činovský, autorom rytín emisie je Bohumil Šneider. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou 3-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch o 4 známkach a 2 nepotlačených kupónoch.

Sochár František Xaver Messerschmidt (1736 - 1783) patrí medzi najzaujímavejšie umelecké osobnosti 18. storočia v strednej Európe. Od prvých prác prekvapoval vysokou profesionálnou vyspelosťou, dokonalým ovládaním materiálu a veľkorysosťou umeleckej koncepcie. Pochádzal z juhonemeckého rezbárskeho rodu a vyučil sa u svojich strýkov J.B.Strauba v Mníchove a J. G. Strauba v Grazi. Rozsiahle umelecké vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po návšteve Talianska žil v rokoch 1760 - 1775 vo Viedni, kde patril k uznávaným sochárom. Záverečná tvorivá aktivita F. X. Messerschmidta sa odohrávala v Bratislave, kde sa usadil v roku 1777. Tu kulminoval jeho práca na početných, takmer životne veľkých hlavách zhotovených z rozličného materiálu. Veľká časť predstavuje grimasy a portréty extrémne naturalistických foriem. Po smrti sochára sa ich našlo v jeho ateliéri 69. Už o desať rokov bola ich prvá výstava vo Viedni, kde ich nazvali Charakterové hlavy a označili názvami používanými dodnes. Fascinácia týmito dielami, ich karikatúrnymi grimasami a ornamentálnou štylizáciou pretrváva do súčasnosti. Objavujú sa ako priamy inšpiračný zdroj v prácach vedcov a v dielach umelcov, sú častými exponátmi výstav a stálych expozícií.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5.10.1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom