1997/111 ďalej
Osobnosti
Štefan Moyses
Katalógové číslo:  111
Autor výtvarného návrhu známky:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  16.1.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 185 000 ks
Autor motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 16. 1. 1997 príležitostnú poštovú známku " Štefan Moyses " zo série Osobnosti o nominálnej hodnote 3 Sk.

Známka s portrétom biskupa Štefana Moysesa (1797 - 1869), prvého predsedu Matice slovenskej je doplnená v pravej časti motívom delegácie, ktorá je na ceste do Viedne za panovníkom s Memorandom slovenského národa. Autorom výtvarných návrhov emisie ako aj rytcom je akad. maliar Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch o 50 známkach .

Biskup Štefan Moyses (24. 10. 1797 Veselé, okr. Trnava - 5.7.1869 Žiar nad Hronom) - spoluzakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, katolícky cirkevný hodnostár, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, významný člen krúžku slovenskej národnoobrodeneckej inteligencie v Pešti a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Teologické štúdium absolvoval v Trnave. V rokoch 1830-47 profesor filozofie na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, 1847-50záhrebský kanonik. V čase pôsobenia v Chorvátsku bol popri Ľ. Gajovi a J. Draškovičovi jednou z vedúcich osobností ilýrskeho hnutia, 1842 člen Matice ilýrskej, patrí medzi zakladateľov chorvátskej žurnalistiky. 1847-48 poslanec uhorského snemu v Bratislave, člen prvej chorvátskej krajinskej vlády. Od roku 1851 banskobystrický biskup, žil v Žiari nad Hronom. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského školstva, rozvinul kampaň za zakladanie slovenských škôl. R. 1861 vedúci slovenskej deputácie, ktorá vo Viedni odovzdala panovníkovi Memorandum národa slovenského a návrh Privilégia na uskutočnenie rovnoprávnosti slovenského národa v Uhorsku. R. 1863 vedúci matičnej delegácie vo Viedni. R. 1863 na I. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej predsedu. Patril medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenského národného života.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 1. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom