späť 1997/112 ďalej
Osobnosti
Svetozár Hurban Vajanský
Katalógové číslo:  112
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  16.1.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 300 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 16. 1. 1997 príležitostnú poštovú známku " Svetozár Hurban Vajanský " zo série Osobnosti o nominálnej hodnote 4 Sk.

Známka s portrétom Vajanského (1847 - 1916), spisovateľa, literárneho kritika a politika je doplnená v pravej časti symbolickým motívom brka a ľudového ornamentu. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Jozef Baláž. Rytcom známky je akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch o 50 známkach .

Svetozár Hurban Vajanský ( 16. 1. 1847 Hlboké, okr. Senica nad Myjavou - 17. 8. 1916 Martin) - slovenský politik, spisovateľ, literárny kritik, právnik. V rámci Slovenskej národnej strany v 70. rokoch vytvoril v Martine akčnú skupinu mladých kultúrno-organizačných a osvetových pracovníkov. R. 1878 - 98 redaktor, 1898-99 redaktor Národných novín a od r. 1906 šéfredaktor Národných novín. Spolu s J. M. Škultétym bol hlavným ideológom martinského centra slovenského národného hnutia, ktoré nadväzovalo na štúrovský a memorandový program. Dôsledne obhajoval ideu národného zjednotenia. R. 1895 člen slovenskej delegácie tzv. Národnostného kongresu v Budapešti. R. 1881 obnovil vydávanie časopisu Slovenské pohľady. Bol literárne činný. Básnickou zbierkou Tatry a more upevnil prízvučnú prozódiu v slovenskej literatúre. Písal novely s aktuálnou dobovou tématikou ( Letiace tiene, Mier duše) a široko koncipované romány (Suchá ratolesť, Pustokvet, Koreň a výhonky), ktorými položil základ slovenskému spoločenskému románu. Je zakladateľom modernej slovenskej literárnej kritiky (State o slovenskej literatúre, State o svetovej literatúre).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 16. 1. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom