späť 1997/114 ďalej
Ľudové zvyky
Katalógové číslo:  114
Autor výtvarného návrhu známky:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.2.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 420 000 ks
Autor motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15. 2. 1997 príležitostnú poštovú známku " Ľudové zvyky " o nominálnej hodnote 3 Sk.

Viacfarebná známka zobrazujúca ľudový zvyk zbierania rosy je výtvarne aj rytecky dielom akad. maliara Rudolfa Cigánika. Známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch o 50 známkach .

Vo veľkonočnom období sa na slovenskom vidieku v minulosti tradične vykonávali obrady a ľudové zvyky, ktoré podľa predstáv siahajúcich do staroslovanského a predkresťanského obdobia, mali umožniť príchod jari. Mali tiež zabezpečiť dobrú úrodu, zdravie ľudu, domácich zvierat, očistenie od zlých síl a získanie náklonnosti zosnulých. Tieto zvyky sa viažu na sviatky symbolizujúce predstavy o novosti, začiatku nového života, čistote a poriadku. Motív známky zobrazuje zvyk, ktorý vykonávali ženy na západnom Slovensku v jarnom období, je to zbieranie rosy, ktorú odkladali na liečebné účely.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 2 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom