späť 1997/116 ďalej
Žilina
Katalógové číslo:  116
Autor výtvarného návrhu známky:  Marián Čapka
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  15.4.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  Marián Čapka
Návrh na pečiatku:  Marián Čapka
Tlačiareň FDC:  Kníhtlač Gerthoffer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15. 4. 1997 výplatnú poštovú známku " Žilina " s nominálnou hodnotou 9 Sk. Na známke je zobrazená panoráma farského kostola a erb mesta Žilina.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akademický maliar Marián Čapka. Rytinu známky vytvoril František Horniak . Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 známkach .

Žilina - jedno z najstarších slovenských miest, jeho územie bolo osídlené už v paleolite. Prvá zmienka o Žiline ako meste pochádza z roku 1312, na kráľovské mesto ju povýšil kráľ Karol Róbert v roku 1321. Stredoeurópsky význam má Privilégium pre žilinských Slovákov z roku 1381 vydané kráľom Ľudovítom Veľkým pri návšteve mesta 7. mája 1381. Listina sa zachovala v opise z roku 1431, bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Žilinská mestská kniha z rokov 1378- 1524 je najstaršou jazykovou a právnou pamiatkou Slovenska a má stredoeurópsky význam. Zátišie so Žilinskou mestskou knihou a Privilégiom pre žilinských Slovákov je zobrazené na FDC. Na známke je zobrazená panoráma farského kostola, charakteristický pohľad z priestoru nazývaného Pod farou na dve mohutné kamenné veže. Kostol vznikol prestavbou objektu z 13. str., nižšia Burianova veža je jednou z najstarších renesančných zvoníc na Slovensku. Erb mesta pochádza z 13. storočia a patrí k najstarším na Slovensku. Jeho heraldická hodnota spočíva v tom, že ide o klasický erb so symbolom - dvojkrížom v strede, ktorý sa nedotýka okrajov erbu.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 4. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom