späť 1997/117 ďalej
100 rokov bezdrôtovej telegrafie
Katalógové číslo:  117
Autor výtvarného návrhu známky:  Oliver Solga
Rytec známky:  Martin Srb
Deň vydania:  15.4.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 740 000 ks
Autor motívu na FDC:  Oliver Solga
Rytec FDC:  Martin Srb
Návrh na pečiatku:  Oliver Solga
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15. 4. 1997 príležitostnú poštovú známku " 100 rokov bezdrôtovej telegrafie " s nominálnou hodnotou 10 Sk.

Na známke je symbolická kresba s portrétom načúvajúceho G. Marconiho. Autorom výtvarných návrhov emisie je Oliver Solga, rytcom je Martin Srb. Viacfarebnú známku s portrétom načúvajúceho G. Marconiho o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

V posledných rokoch devätnásteho storočia sa zaznamenalo niekoľko významných objavov a vynálezov, ktoré podmienili rozvoj bezdrôtovej telegrafie a nadväzne rozvoj ďalších disciplín.

  • r. 1886 nemecký fyzik Heinrich Hertz dokázal existenciu elektromagnetických vĺn. Na tomto dôkaze sa začala rozvíjať bezdrôtová telegrafia a neskôr rádiotechnika.
  • od roku 1893 Nikola Tesla využíva tzv. Teslove prúdy na bezdrôtové prenášanie správ.
  • Guglielmo Marchese Marconi prvý vysielal morzeove značky bezdrôtovo na niekoľko sto metrov. R 1894 vyslal ako prvý rádiové signály. R. 1901 realizoval bezdrôtové vysielanie ponad Atlantický oceán.
  • ruský elektrotechnik Alexander Stepanovič Popov verejne predvádzal rádiotelegrafický prenos. R. 1897 sa mu podarilo uskutočniť prenos medzi pevninou a loďou vzdialenou 5 km.
  • r. 1897 Karl Ferdinand Braun prispel k začiatočnému rozvoju bezdrôtovej telegrafie, zostavil uzavretý kmitavý obvod.
  • r. 1904 slovenský rodák Jozef Murgaš získal 2 patenty od US Patent Office na bezdrôtové vysielanie. R. 1905 vlastným systémom vysielania a prijímania (tón-systém ) dosiahol bezdrôtové telegrafické spojenie až na vzdialenosť 200 km. Celkove získal 12 amerických patentov v odbore bezdrôtovej telegrafie.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 4. 1997 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom