späť 1997/123 ďalej
Svetový rok Slovákov
Katalógové číslo:  123
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Rumanský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  17.7.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 225 000 ks
Autor motívu na FDC:  Igor Rumanský
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Igor Rumanský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 17. 7. 1997 príležitostnú poštovú známku " Svetový rok Slovákov " v nominálnej hodnote 9 Sk.

Na známke je vyobrazená alegorická postava na pozadí obrysov Slovenskej republiky a so zakomponovaním štátneho znaku SR. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Igor Rumanský, rytcom je akad. maliar Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch o 50 známkach .

Slovenský národ sa 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky zaradil medzi štátne národy Európy a sveta. Od tejto chvíle snaženia štátnych orgánov ako aj neštátnych organizácií v Slovenskej republike smerujú k budovaniu chrámu slovenského historického poznania, historického vedomia, národného povedomia, národnej a štátnej spolupatričnosti. Dôležitou súčasťou tohoto prirodzeného úsilia nového štátu je aj Svetový rok Slovákov vyhlásený 17. júla 1997 s jeho ukončením 19. septembra 1998. Podujatia, ktoré sa uskutočňujú pri tejto príležitosti na všetkých kontinentoch sveta v štátoch, v ktorých Slováci žijú, predstavujú národný duchovný, kultúrny, vedecký, technický a športový život v kontinuite vývoja slovenských, európskych a svetových dejín až po súčasnosť. Svetový rok Slovákov je určený aj pre svetovú verejnosť, ktorej poskytne informácie o hodnotách národa a štátu nachádzajúceho sa v strede Európy.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 17. 7. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom