späť 1997/122 ďalej
Trienále insitného umenia
Katalógové číslo:  122
Autor výtvarného návrhu známky:  Pavel Blažo s použitím diela Martina Jonáša: Tanec (olej, SNG Bratislava)
Rytec známky:  Václav Fajt
Deň vydania:  26.6.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 140 000 ks
Autor motívu na FDC:  Ondrej Šteberl: Na vychádzke
Rytec FDC:  Václav Fajt
Návrh na pečiatku:  Pavel Blažo s použitím kresby Ondreja Šteberla Nevesta
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 26. 6. 1997 príležitostnú poštovú známku " Trienále insitného umenia "s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Na známke je reprodukované dielo Martina Jonáša z Kovačice: Tanec. Autorom výtvarneho návrhu známky je Pavel Blažo, rytcom emisie je Václav Fajt. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

V rokoch 1966, 1969 a 1972 sa v Bratislave konali 3 ročníky Trienále insitného umenia. Boli významnými udalosťami v prezentácii tvorby naivných maliarov. V súčasnosti Slovenská národná galéria v Bratislave nadväzuje na prerušenú tradíciu a obnovuje usporiadavanie týchto výstav, na ktorých sa predstavujú naši domáci ale i početní zahraniční insitní maliari. Naivné umenie ( tiež insitné) - umenie pestované autormi bez odbornej prípravy a umeleckého školenia, tvorba pre vlastné potešenie.Termín naivné umenie sa v teórii výtvarnej kritiky objavil 1. x v roku 1908 v práci G. Apollinaira v Revue des Lettres et des Arts. Maliari prostého, čistého alebo svätého srdca, maliari citu, ľudoví majstri reality, súčasní primitívi alebo neoprimitívi, nedeľní, sviatoční maliari - tieto i iné pojmy sa používajú na označenie tvorby, ktorá netvorí nijaký vyhranený umelecký smer a neprináša ani estetický program, má výrazne individuálny charakter ale aj nepopierateľný pôvab a krásu naivného realistického názoru. Zo slovenských insitných umelcov medzi výrazné prejavy patrí Zuzana Viraghová, Jozef Kemko, Jozef Kerák, Juraj Lauko, Ondrej Šteberl, zo zahraničných Slovákov Martin Jonáš z Kovačice a ďalší.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 26. 6. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom