späť 1997/132 ďalej
Umenie
Ján Kupecký: Vlastná podobizeň s portrétom manželky
Katalógové číslo:  132
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  15.10.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  298 800 ks
Motív na FDC:  J.G.Saiter - Autoportrét Jána Kupeckého
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 10. 1997, pri príležitosti Roka slovenského výtvarného umenia,v sérii Umenie, príležitostnú poštovú známku "Ján Kupecký: Vlastná podobizeň s portrétom manželky" s nominálnou hodnotou 9 Sk.

Na známke pod vyobrazením diela sú texty " Ján Kupecký (1667-1740), Vlastná podobizeň s portrétom manželky, Národná galéria, Praha". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytiny známky Miloš Ondráček. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch po 4 ks známok a 2 ks nepotlačených kupónov .

Ján Kupecký ( 1667 Pezinok - 1740 Norimberg) - maliar, popredný európsky predstaviteľ barokového meštianskeho portrétu. Bol českého pôvodu. Na Slovensku prežil asi prvých 15 rokov života. Vyučený v Holíči. Po pobyte vo Viedni odišiel do Talianska. Pri opätovnom pobyte vo Viedni sa stal jedným z najvyhľadávanejších portrétistov svojej doby. Zahrnovaný objednávkami šľachty precestoval strednú Európu.Odmietol menovanie za 2. dvorného maliara. Portrétoval ruského cára Petra I. Ovplyvnený boloňskou, rímskou a benátskou školou priklonil sa k francúzskemu typu reprezentatívneho portrétu. Vytvoril asi 18 autoportrétov. Umožňoval kopírovanie svojich obrazov do podoby grafických listov. Najúplnejší súbor týchto grafík je v Galérii mesta Bratislavy. Kupeckého plátna sú vystavené v popredných galériách Európy.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 10. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom