späť 1997/133 ďalej
Umenie
Nardo di Cione: Bojnický oltár
Katalógové číslo:  133
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.10.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  335 200 ks
Motív na FDC:  Bojnický oltár, detail, Madona s dieťaťom
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15.10.1997 v sérii Umenie, príležitostnú poštovú známku "Nardo di Cione: Bojnický oltár" s nominálnou hodnotou 10 Sk.

Na známke pod vyobrazením výrezu z oltára (sv. Peter a sv. Lucia) sú texty " Nardo di Cione: Bojnický oltár, sv. Peter a sv. Lucia, 14. stor., Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytiny známky a FDC vytvoril Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 50 x 40 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch po 4 ks známok a 2 ks nepotlačených kupónov .

Bojnický oltár bol namaľovaný v 50-tych rokoch 14. storočia temperovými farbami na drevených doskách. Jednotlivé postavy na oltári predstavujú svätcov: horný rad (zľava doprava): sv. Jakub, sv. Hieroným, Panna Mária s Ježiškom, sv. Ján Krstiteľ, sv. Ranier , dolný rad (zľava doprava): sv. Augustín a sv. Mária Magdaléna, sv. Pavol a sv. Katarína, Kristus Trpiteľ medzi Pannou Máriou a sv. Jánom Apoštolom, sv. Lucia a sv. Peter, sv. Margaréta a sv. Ján Pustovník. Autorom Bojnického oltára je Nardo di Cione, ktorý sa spomína v roku 1343, zomrel v roku 1365/66 vo Florencii. Pochádzal z rozvetvenej umeleckej rodiny. Nardo di Cione bol hlavným a najvýznamnejším predstaviteľom florentskej maľby po morovej epidémii v druhej polovici 14. storočia. Bojnický oltár je jeho jediné kompletne zachované dielo. Spolu so svojím bratom Andreom ovplyvnili väčšinu toskánskych maliarov tohto obdobia. Bojnický oltár bol jedným z najvýznamnejších diel, ktoré mal vo svojich zbierkach gróf Ján František Pálfy. Po 62 rokoch sa oltár opäť nachádza v bojnickom zámku.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 10. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom