späť 1997/134 ďalej
Umenie
Koloman Sokol: Za cieľom
Katalógové číslo:  134
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Josef Herčík
Deň vydania:  15.10.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  320 800 ks
Motív na FDC:  Koloman Sokol: Paralytik, 1939
Rytec FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 10. 1997, pri príležitosti Roka slovenského výtvarného umenia,v sérii Umenie, príležitostnú poštovú známku "Koloman Sokol: Za cieľom" s nominálnou hodnotou 12 Sk.

Na známke pod vyobrazením diela sú texty "Koloman Sokol (*1902), Za cieľom, 1931, Slovenská národná galéria". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytiny známky a FDC vytvoril Josef Herčík . Známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou 3-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch po 4 ks známok a 2 ks nepotlačených kupónov .

Koloman Sokol ( nar. 12. 12.1902 v Liptovskom Mikuláši ) - maliar, grafik. Vedúci predstaviteľ slovenskej grafiky v 20. storočí, zakladateľský zjav medzivojnovej slovenskej grafiky. Navštevoval súkromnú školu E. Króna v Košiciach, súkromnú maliarsku školu G. Mallého v Bratislave a Akadémiu výtvarných umení v Prahe ( študoval u M. Švabinského a T. F. Šimona). Po študijnom pobyte v Paríži u F. Kupku odišiel na pozvanie mexického ministerstva kultúry a výchovy vyučovať grafické techniky na Escuela de las Arte del Libro a na Universidad National de Mexico. Roku 1942 odišiel do USA. V rokoch 1946-47 pedagogicky pôsobil v oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1949 žije v Bryn Mawr pri Philadelphii v USA. V diele využíva dynamizmus a expresívne pôsobenie grafických techník, hlavne drevorytu a leptu, prejavil sociálnu kritičnosť a vizionársku predstavivosť.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 10. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom