späť 1997/139  
Deň poštovej známky
Katalógové číslo:  139
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu:  Róbert Brun
Rytec známky a kupónu:  František Horniak
Deň vydania:  18.12.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 941 000 ks
Autor motívu na FDC:  Róbert Brun
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Róbert Brun
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 1997 príležitostnú poštovú známku " Deň poštovej známky " s nominálnou hodnotou 4.Sk.

Na známka je parafráza loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky zobrazeného na podklade siete rytých línií. Na kupóne je zobrazené oko - motív rozložený autotypickým rastrom . Autorom výtvarných návrhov emisie je Robert Brun. Rytcom je František Horniak . Známku hnedo-modrej farebnosti rozmerov obrazovej časti 40 x.23 mm (na šírku) a kupón rozmerov 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch.

Slovenská známková tvorba sa od začiatku svojej emisnej činnosti priradila k štátom, kde je dlhoročná tradícia vydávania kvalitných poštových známok, ako sú Švédsko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko a Švajčiarsko. O správnosti nastúpenia na túto cestu svedčí záujem filatelistov v desiatkach štátov sveta, účasť na mnohých výstavách a ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 3. miesto v súťaži "Najkrajšia známka sveta" - WIPA, Viedeň 1997. Autormi výtvarných návrhov známok sú zväčša renomovaní slovenskí výtvarníci, a tak už päť rokov toto miniatúrne umelecké dielo s nápisom "Slovensko" svojím obsahom výtvarným spracovaním a technickou kvalitou rytiny podáva prostredníctvom pošty informácie o krajine svojho pôvodu do celého sveta. Výtvarný návrh 139. slovenskej známky vydanej práve ku "Dňu poštovej známky" nie náhodou zobrazuje symbol - rydlo v tvare poštovej trúbky. Rydlo je najdôležitejším nástrojom pri tvorbe známkovej rytiny a práve jeho majstrovským ovládaním v technike oceľorytiny sa finálne realizuje kvalitná poštová známka, ktorá je zároveň aj výsledkom uvážlivej činnosti vydavateľa, citlivého výberu tém a ich vysokého umeleckého spracovania. Možno povedať, že krása a kvalita sa už stali atribútmi slovenských poštových známok.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom