späť 1997/138 ďalej
Duchovná obnova
Katalógové číslo:  138
Ilustračný motív známky:  Vincent Hložník: Vzkriesenie
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  1.12.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 240 000 ks
Motív na FDC:  Vincent Hložník: Narodenie
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie Vincenta Hložníka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1.12.1997 príležitostnú poštovú známku "Duchovná obnova " s nominálnou hodnotou 4 Sk.

Na známke je ilustrácia Vincenta Hložníka z cyklu Starý a Nový zákon zobrazujúca vzkrieseného Ježiša Krista medzi učeníkmi. Autorom grafickej úpravy známky a súčasne aj rytcom známky je Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x.30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Náš letopočet, rátaný od narodenia Ježiša Krista, sa blíži k roku 2000. Rok 2000 bude nielen medzníkom tisícročí, ale predovšetkým jubilejným rokom historickej udalosti, ktorou boli prvé Vianoce: narodenie Božieho Syna z Panny Márie. V tejto súvislosti vyzval pápež Ján Pavol II. katolícku cirkev, ba aj celý svet k trojročnej duchovno-morálnej príprave na Veľké jubileum roku 2000. V rámci tohto programu je prvý rok - 1997 - venovaný téme: Ježiš Kristus - sviatosť krstu. V apoštolskom liste "Tertio millenio adveniente" (Blížiace sa tretie tisícročie) Svätý Otec píše: "Všetko sa má zameriavať na prednostný cieľ jubilea, ktorým je posilnenie viery a svedectva kresťanov." Toto je výzva pre všetkých lepšie poznávať Ježiša Krista, jediného Spasiteľa ľudstva a dôslednejšie stvárňovať našu súčasnosť v duchu jeho pravdy a lásky.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 12. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom