späť 1998/142 ďalej
Osobnosti
Martin Rázus
Katalógové číslo:  142
Autor výtvarného návrhu známky:  Jan Trojan
Rytec známky:  František Horniak podľa rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  19.1.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 845 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jan Trojan
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Jan Trojan
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 19. 1. 1998 príležitostnú poštovú známku " Martin Rázus " zo série Osobnosti s nominálnou hodnotou 4 Sk.

Na známke okrem nápisov "Martin Rázus, 1888 - 1937" je portrét spisovateľa. Autorom výtvarných návrhov emisie je Jan Trojan, rytcom emisie je František Horniak. Grafická úprava známok série Osobnosti Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Liptovský Mikuláš. Na FDC je ilustratívny motív k Rázusovej tvorbe. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v čiernej farbe.

Martin Rázus (1888 - 1937) - spisovateľ, publicista, politik
Evanjelický farár v Pribyline, Moravskom Lieskovom a Brezne. Básnik subjektívnejo ladenia i vzrušenej reakcie na spoločenské problémy (Z tichých i búrnych chvíľ, Cestou, Stretnutie). Autor románov so sociálnou a historickou tematikou (Svety, Krčmársky kráľ). Najväčšiu hodnotu majú jeho autobiografické diela Maroško a Maroško študuje, v ktorých poeticky evokoval svoje čarovné, hoci chudobné detstvo. Filozofické a estetické názory vyjadril v knihe rozhovorov so synom Argumenty. Patril medzi najplodnejších a najaktívnejších slovenských spisovateľov medzivojnového obdobia. Po 1. svetovej vojne sa stal ideológom Slovenskej národnej strany, 1927-37 bol jej predsedom. R. 1929-37 poslanec Národného zhromaždenia. Ako verejný a politický činiteľ vyvíjal rozsiahlu publicistickú činnosť.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 19. 1. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom