späť 1998/143 ďalej
Osobnosti
Ján Smrek
Katalógové číslo:  143
Autor výtvarného návrhu známky:  Marian Čapka
Rytec známky:  Rudolf Cigánik podľa rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  19. 1. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 410 000 ks
Autor motívu na FDC:  Marian Čapka
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Marian Čapka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 19. 1. 1998 príležitostnú poštovú známku " Ján Smrek " zo série Osobnosti s nominálnou hodnotou 4 Sk.

Na známke okrem nápisov "Ján Smrek, 1898 - 1982" je portrét básnika. Autorom výtvarných návrhov emisie je Marian Čapka, rytcom emisie je Rudolf Cigánik. Grafická úprava známok série Osobnosti Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Modra. Na FDC je ilustratívny motív k Smrekovej poézii. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v zelenohnedej farbe.

Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek (1898 - 1982) - básnik, národný umelec, prekladateľ, novinár, kultúrny pracovník
Novinár, 1925-1930 hlavný redaktor Národných novín v Martine, 1930- 1939 redaktor nakladateľstva L. Mazáča v Prahe. Predstaviteľ vitalistickej poézie ( Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči, Básnik a žena). V rokoch 2. svet. vojny sa angažoval v zápase na obranu života (Hostina, Studňa). V ďalšej tvorbe sa popri oslave prírodného sveta vrátil k základným motívom svojej lyriky (Obraz sveta, Struny). Autor veršovaných knižiek pre deti (Machule), memoárov (Poézia moja láska), prekladateľ maďarskej, francúzskej a ruskej poézie. Zakladateľ a redaktor časopisu Elán a Edície mladých slovenských autorov (1925-37) v Mazáčovom nakladateľstve. Od roku 1939 po presídlení do Bratislavy bol aj vydavateľom mesačníka Elán. Okolo časopisu sa Smrekovi podarilo združiť väčšinu autorov slovenskej literatúry a vytvoriť z neho revue, ktorá bola zrkadlom slovenského kultúrneho života.Ťažisko diela spočíva v jeho vlastnej básnickej tvorbe. Roku 1966 bol menovaný národným umelcom.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 19. 1. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom