späť ďalej
Osobnosti
Jozef Škultéty

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1998
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  144
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  19. 1. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 230 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 19. 1. 1998 príležitostnú poštovú známku "Jozef Škultéty " zo série Osobnosti s nominálnou hodnotou 4 Sk.

Na známke okrem nápisov "Jozef Škultéty, 1853 - 1948" je portrét spisovateľa so symbolmi Slovenska a budovou Matice slovenskej. Autorom výtvarných návrhov emisie je Jozef Baláž. Grafická úprava známok série Osobnosti Martin Činovský. Rytina známky Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Martin. Na FDC je ilustratívny motív k životu a dielu J. Škultétyho spolu s reprodukciou jeho podpisu. Rytinu FDC vytvoril Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v šedomodrej farbe.

PhDr. h.c., univ. prof. Jozef Škultéty (1853 - 1948) - literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár
Redaktor Národných novín a Slovenských pohľadov, 1919 - 1948 správca Matice slovenskej v Martine, 1921 - 1923 pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátor slovenského literárneho života koncom 19. stor. Osvetľoval estetické princípy realizmu (Kritické listy- spolu s Vajanským), ktorý uvádzal do slovenskej literatúry i prekladmi z ruštiny. Svojím vedeckým dielom reagoval na praktické potreby národného života a uplatňoval v ňom polemickú argumentáciu (Stodvadsaťpäť rokov zo slovenského národného života, Nehaňte ľud môj!, O bývalom Hornom Uhorsku). Editor diel slovenských autorov ( A. Sládkovič, P.O. Hviezdoslav, M. Kukučín), zostavovateľ antológie slovenskej poézie Veniec slovenských národných piesní. V predvojovom období podporoval teórie S. Czambela pri spresňovaní slovenskej spisovnej normy. Autor diela Cudzie slová v slovenčine. Dr. h. c. Karlovej univerzity v Prahe r. 1921. V rokoch 1938-48 predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 19. 1. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom