späť ďalej
Ľudové zvyky
Vynášanie moreny
Katalógové číslo:  145
Autor výtvarného návrhu známky:  Katarína Ševellová
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  3. 3. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 340 000 ks
Autor motívu na FDC:  Katarína Ševellová
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Katarína Ševellová
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3. 3. 1998 príležitostnú poštovú známku z emisného radu "Ľudové zvyky " zobrazujúcu zvyk vynášania moreny s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Autorkou výtvarných návrhov emisie je Katarína Ševellová, rytcom je Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila

Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazená dvojica mladých v kroji. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v tmavomodrej farbe.

Jarné obdobie v slovenskom ľudovom obradovom folklóre je bohaté na zvykoslovné prejavy. Najmä nedele pred Veľkou nocou - Smrtná a Kvetná nedeľa sa spájajú so symbolickým vynesením zimy z chotára. Zimu v zvykosloví predstavuje slamená figurína oblečená do ženských šiat nazývaná Morena, Marmuriena, Marjena, Kyselica alebo smrť. V minulosti mládež, niekde len dievčatá, nosili túto figurínu so spevom po dedine, aby ju nakoniec obradne hodili do vody alebo spálili.
Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. Je azda jediným starobylým zvykom, o ktorom možno s najväčšou pravdepodobnosťou tvrdiť, že sa zachoval ešte z dôb predkresťanských. Je pravdepodobne ohlasom ľudskej obete zime a jarným vodám.
Kroje na známke sú voľne inšpirované krojmi z oblasti Liptova. Ženský kroj na FDC je inšpirovaný krojmi a výšivkami bývalej Nitrianskej župy, mužská postava je v štylizovanom slovenskom kroji.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 3. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom