späť ďalej
Krásy našej vlasti
Budatín
Katalógové číslo:  146
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  3. 3. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 145 000 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3.3.1998 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti" s námetom hradov:

  • Budatín - 6 Sk
  • Krásna Hôrka - 11 Sk
  • Nitra - 18 Sk
Viacfarebnú známku s vyobrazením hradu Budatín s rozmermi obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou. Známka Budatín je vytlačená na tlačových listoch po 50 známkach. Autorom známky a súčasne aj jej rytcom je Martin Činovský.

Súčasne sa vydala obálka prvého dňa vydania s motívom nádvoria hradu, tlač vo farbe tmavohnedej, autor návrhu Martin Činovský, rytec Arnold Feke, pečiatka s domicilom Žilina. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní.

Budatínsky zámok je historickou a architektonickou pamiatkou mesta Žilina. V minulosti patril medzi vodné hrady, ktoré boli chránené tokom riek a vodnými priekopami. Najstaršou časťou hradu je mohutná ranogotická štvorposchodová veža valcovitého tvaru. Vznikla v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde na rozhraní druhej a tretej tretiny 13. storočia. Vzhľadom na svoju polohu, v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce, plnila i funkciu tridsiadkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. Začiatkom 14. storočia patrila Matúšovi Čákovi. V tomto období vežu opevnili obranným múrom a vystavili jednotraktový gotický palác. Zámok sa tak stal významnou pevnosťou. Po viacerých stavebných úpravách v nasledujúcich obdobiach pri prestavbe v 18.storočí už úplne stratil funkciu pevnosti.V r. 1798 prešiel do majetku rodiny Čákyovcov, ktorým patril do roku 1945. V súčasnosti sú Budatínskom zámku umiestnené expozície Považského múzea s bohatou zbierkou drotárskeho umenia.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 3. 1998 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom