späť ďalej
Krásy našej vlasti
Krásna Hôrka
Katalógové číslo:  147
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  3. 3. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 165 000 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Arnold Feke podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3.3.1998 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti" s námetom hradov:

  • Budatín - 6 Sk
  • Krásna Hôrka - 11 Sk
  • Nitra - 18 Sk
Viacfarebnú známku s vyobrazením hradu Krásna Hôrka s rozmermi obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou. Známka Krásna Hôrka je vytlačené na tlačových listoch po 50 známkach. Autorom známky a súčasne aj rytcom je Martin Činovský.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania s motívom nádvoria hradu, tlač v tmavozelenej farbe, autor Martin Činovský, rytec Arnold Feke, pečiatka s domicilom Krásnohorské Podhradie. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní.

Krásna Hôrka - hrad v katastrálnom území Krásnohorského Podhradia, národná kultúrna pamiatka.
Vybudovaný koncom 13. a začiatkom 14. storočia Mariássyovcami, doložený roku 1333. Okolo pôvodnej gotickej veže a paláca bolo postupne vybudované opevnenie. Renesančnou prestavbou v rokoch 1539-45 v súvislosti s osmanskou expanziou sa stal rozsiahlou pevnosťou. V 2. polovici 17. storočia dostal neskororenesančnú podobu. Za feudalizmu bol sídlom hradného panstva. Po Mariássyovcoch bol majetkom Bubekovcov, v rokoch 1585- 1945 Andrássyovcov, ktorí v ňom roku 1903 zriadili rodinné múzeum. V súčasnosti je tu historické múzeum.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 3. 1998 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom