späť ďalej
Krásy našej vlasti
Nitra

Katalógové číslo:  148
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka:  akad. maliar Karol Felix
Rytec známky a hárčeka:  František Horniak
Deň vydania:  3.3.1998
Motívy na známke a hárčeku:  okrem hradného komplexu a erbu Nitry, nádoba kultúry s volutovou keramikou (neolit), prstene, náušnice, gombíky z veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia z nálezísk Nitry, logo výstavy Nitrafila
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  90 400 ks
Autor FDC:  Karol Felix
Motív na FDC:  kamenná socha atlanta na nároží kanonického domu v Nitre, tzv. Corgoň, autor Vavrinec Dunajský
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Motív na pečiatke:  románsky kostolík sv. Štefana, Nitra-Párovce
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3. 3. 1998 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti" s námetom hradov:

  • Budatín - 6 Sk
  • Krásna Hôrka - 11 Sk
  • Nitra - 18 Sk
Známka Nitra vyšla v hárčekovej úprave, na hárčeku rozmerov 75 x 82 mm sú okrem známky vyobrazené archeologické pamiatky z nálezísk Nitry. Autorom známky a hárčeka je Karol Felix, rytcom je František Horniak. Hárček technikou oceľotlač z plochých platní v kombinácii s 4-farebným ofsetom vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania so sochou atlanta, tlač vo farbe šedomodrej, autor Karol Felix, rytec František Horniak, pečiatka s domicilom Nitra. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní.

Nitriansky hrad - hrad v Nitre, národná kultúrna pamiatka.
Pôvodne stredoveký hrad, tzv. Vazilova veža, bol postavený na mieste veľkého slovanského hradiska, doložený roku 871. Pred rokom 1064 bola postavená románska bazilika sv. Emeráma a postupnými prestavbami a dostavbami rozsiahly komplex budov a hradné opevnenie. Hrad bol prebudovaný v rokoch 1673-74, dostavaný v roku 1739.
Pôvodný majetok Pribinu, neskôr veľkomoravských kniežat, sídlo veľkomoravského údelného kniežatstva, v rokoch 880-92 sídlo nitrianskeho biskupa Wichinga . Po vzniku uhorského štátu majetok panovníkov i sídlo uhorských údelných kniežat, nitrianskych županov a od roku 1083-97 sídlo obnoveného nitrianskeho biskupstva.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 3. 1998 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom