späť ďalej
Europa
Folklórne slávnosti
Katalógové číslo:  149
Výtvarné dielo na známke:  Jozef Baláž: Tekovská svadba, detail s postavou nevesty
Medzipolie tlačového listu:  Tekovská svadba, detail s postavami tanečníkov
Grafická úprava emisie:  Martin Činovský
Rytec známky a motívu na medzipolí:  Josef Herčík
Deň vydania:  5. 5. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  484 800 ks
Motív na FDC:  Jozef Baláž: Tekovská svadba, detail s postavou ženícha
Rytec FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 5. 1998 príležitostnú poštovú známku "Folklórne slávnosti" s vyobrazením diela Jozefa Baláža: Tekovská svadba (detail s postavou nevesty), v rámci emisného radu "Europa", s nominálnou hodnotou 12 Sk.

Rytiny emisie Josef Herčík, grafická úprava Martin Činovský. Viacfarebná známka (o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm - na výšku) vychádza vytlačená na tlačovom liste (rozmerov 15,2 x 10,2 cm - na šírku) po 8 ks ( v dvoch štvorblokoch vedľa seba) pričom tlačový list je uprostred doplnený o potlačené medzipolie s perforáciou. Na medzipolí v dolnej časti je reprodukovaný detail z
 uvedeného diela s postavami tanečníkov. Tlačový list vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

Súčasne vyšla obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Starý Tekov. Na FDC je detail z uvedého diela s postavou ženícha. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Slovenský národ si svojou fantáziou a kolektívnym intelektom vytvoril, pretvoril a zachoval do súčasnosti nezvyčajné bohatstvo folklórneho umenia.
Umenie nášho ľudu je stále živé, lebo ešte pretrváva pestovanie duchovného odkazu predkov v
 množstve ochotníckych súborov, ktoré každoročne predvádzajú svoje umenie na folklórnych festivaloch a slávnostiach ( napr. vo Východnej, v Detve , v Starom Tekove ...).
Folklórne slávnosti sa tak stávajú sviatkami slovenského vidieka, oslavami krásy tvorivého života nášho ľudu, pri zachovaní krojov, tancov, piesní a zvykov v jednotlivých svojráznych oblastiach. V
 svadobnom obradnom folklóre sa zachovala pestrosť nielen v oblečení ale aj v slovesných prejavoch bohatej duchovnej kultúry.
Tekovský kroj je veľmi bohatý a všetka jeho krása vynikne najmä pri sviatočných príležitostiach - zdalo sa mi, že jeho farby svietia ako zarosená dúha, preto som art-protis Tekovská svadba komponoval v pestrej farebnosti. V
 rozjasanom výjave som chcel pravdivo vyjadriť hrejivú atmosféru starodávneho rodinného folklórneho obradu.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom