späť ďalej
Duchovná obnova '98
Katalógové číslo:  150
Ilustračný motív známky:  Vincent Hložník: Zoslanie Ducha Svätého, ilustrácia z cyklu Starý a Nový zákon
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  5. 5. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  5 920 000 ks
Motív na FDC:  Vincent Hložník: Krst v Jordáne
ilustrácia z cyklu Starý a Nový zákon
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie Vincenta Hložníka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5.5.1998 príležitostnú poštovú známku "Duchovná obnova '98 " s nominálnou hodnotou 4 Sk.

Na známke je ilustrácia Vincenta Hložníka Zoslanie Ducha Sätého z cyklu Starý a Nový zákon. Autorom grafickej úpravy známky a súčasne aj rytcom známky je Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne vyšla obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Trnava. Na FDC je ilustrácia Krst v Jordáne. Autor ilustrácie Vincent Hložník. Rytec Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe pastelovomodrej.

Rok 1998 je druhým rokom prípravy na veľké jubileum dvetisíceho výročia príchodu Ježiša Krista. Podľa programu, ktorý stanovil Svätý Otec v dokumente Tertio Millennio Adveniente je tento druhý rok venovaný prehĺbeniu viery a vzťahu k
 tretej Božskej osobe, Duchu Svätému a súčasne i sviatosti, v ktorej sa Duch Svätý dáva človeku ako Darca duchovných darov: sviatosti birmovania. Ježiš Kristus sprostredkováva ľuďom dar Ducha Svätého za cenu svojej obety na kríži. Vďaka pôsobeniu Ducha Svätého sa človek otvára pre pravdu, je schopný uveriť v Božiu lásku, ktorá sa nám zjavila v Kristovi. V krste dáva Kristus človeku Ducha Svätého, ktorý nás duchovne premieňa, napĺňa Božou láskou, robí z nás prijatých Božích synov a dcéry. Zo všetkých, čo ho prijali, Duch svätý vytvára jedno duchovné spoločenstvo: Cirkev.
Pôsobenie Ducha svätého sa neohraničuje iba na Cirkev. On, ako osobná Božia Láska, pôsobí v
 srdci každého človeka, pobáda ho k dobrému a vedie každého k večnému spoločenstvu s trojjediným Bohom.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Content 1993-2000
Year 1998
Copyright ©2000 askom