späť 1998/151 ďalej
Detské centrum
Katalógové číslo:  151
Ilustračný motív na známke:  Lívia Mereničová (11-ročná)
Autor loga Detského centra:  Pavol Rusko
Grafická úprava a rytina známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  1. 6. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 435 000 ks
Autor motívu na FDC:  Ivana Arbetová (9-ročná)
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím kresby Zuzky Taščicovej (4-roky)
Tlačiareň FDC:  Kníhtlač Gerthoffer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 6. 1998 príležitostnú poštovú známku Detské centrum (Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu) s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Celá emisia používa výtvarné práce detí zo súťaže o návrh na známku. Na známke je maľba Lívie Mereničovej (11-ročnej) zobrazujúca motýľa a dúhu, doplnená o logo Detského centra. Autor grafickej úpravy emisie Martin Činovský, ktorý je súčasne aj rytcom známky.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Ružomberok. Na FDC je maľba Ivany Arbetovej (9-ročnej) zobrazujúca rozprávkový strom. Na pečiatke je kresba dievčatka (autorka kresby Zuzka Taščicová, 4-ročná). FDC vytlačila tlačiareň Kníhtlač Gerthoffer, Zohor 4-farebným ofsetom.

Detské centrum, Ružomberok - Spoločnosť pre pomoc deťom v SR , odkázaným na náhradnú výchovu, založená v roku 1990.
Nezisková, nevládna, apolitická organizácia. Pôsobí na celom území SR. Detské centrum združuje občanov na základe ich spoločného cieľa, pomoci deťom, odkázaným na náhradnú výchovu. Náhradná výchova - výchova mimo vlastnej biologickej rodiny. Detské centrum na dosiahnutie svojho cieľa používa dobrovoľnú angažovanosť svojich členov - odborníkov, študentov, laickú verejnosť, svoj majetok, získané finančné prostriedky, pomoc patronátnych organizácií a súkromných osôb, spoluprácu s inštitúciami náhradnej výchovy, spoluprácu s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.
Detské centrum presadzuje, aby postihnutým deťom a mádeži, pokiaľ je to možné, boli priznávané také práva, aké sú vyjadrené v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Presadzuje zásadu integrácie postihnutých detí a mádeže v spoločnosti.
Detské centrum je členom Slovenskej humanitnej rady, Slovenského výboru UNICEF, Výboru na ochranu práv detí a mládeže v náhradnej výchove.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 6. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom