späť 1998/153 ďalej
Slovenské povstanie 1848-49
s kupónom 150. výročia Slovenskej národnej rady
Katalógové číslo:  153
Autor výtvarného návrhu známky :  Ivan Schurmann
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  1. 6. 1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 143 000 ks
Autor motívu na FDC:  Ivan Schurmann
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 6. 1998 príležitostnú poštovú známku "Slovenské povstanie 1848-49" s nominálnou hodnotou 4 Sk a s kupónom 150. výročia Slovenskej národnej rady.

Na známke sú zobrazení slovenskí povstalci, na kupóne je historická pečať Slovenskej národnej rady. Autorom výtvarných návrhov emisie je Ivan Schurmann, rytcom je Miloš Ondráček. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) a kupón rozmerov 19 x 23 mm ( na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je zobrazený slávnostný nástup Slovenského dobrovoľníckeho zboru. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v čiernej farbe.

Známka pripomína 150. výročie prvého samostatného politického vystúpenia slovenského národa v revolúcii rokov 1848-1849. Podobne ako vo väčšine európskych krajín aj vo vtedajšom Uhorsku vypukla začiatkom roku 1848 revolúcia, ktorá odstránila feudálne privilégiá a otvorila cestu k buržoáznej prestavbe spoločnosti. revolučná maďarská vláda na čele s L. Kossuthom však odmietla poskytnúť národom Uhorska rovnoprávnosť. Na slovenský revolučný program (Žiadosti slovenského národa) odpovedala represiami proti predstaviteľom politického života Slovákov. Pod vedením J. M. Hurbana, Ľ. Štúra a a M. M. Hodžu bola preto v septembri 1848 vytvorená Slovenská národná rada, ktorá 19. septembra 1848 vyhlásila neodvislosť Slovenska od budapeštianskej vlády a začala ozbrojené povstanie za národnú slobodu a sebaurčenie. V troch vojenských výpravách ako aj politickou činnosťou sa v rokoch 1848-49 pokúšala SNR zabezpečiť pre Slovákov rovnoprávne postavenie v rodine stredoeurópskych národov. Potlačenie revolúcie znamenalo na dlhé obdobie koniec takýmto nádejam. Na známke sú štylizovane zobrazení slovenskí povstalci. Kupón pripomína vznik slovenskej národnej rady, prvého celonárodného politického telesa, ideového predchodcu dnešného parlamentu. Zobrazuje historickú poečať SNR. FDC zachycuje slávnostný nástup Slovenského dobrovoľníckeho zboru (prvej skutočne slovenskej armády) v novembri 1849 na Námestí Slobody v Bratislave.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 6. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom