späť ďalej
Ochrana prírody
Ryby - Kapor obyčajný

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1998
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  159
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytec známky:  Josef Herčík
Deň vydania:  7.9.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  147 200 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 7. 9. 1998 tri príležitostné poštové známky série Ryby z emisného radu Ochrana prírody:
Kolok veľký - 11 Sk
Blatniak tmavý - 4 Sk
Kapor obyčajný - 16 Sk

Známky s vyobrazením uvedených rýb sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste, na medzipoliach hárčeka sú zobrazené ďalšie chránené druhy rýb. Autorom výtvarných návrhov emisie je Dušan Kállay, rytiny vytvoril Josef Herčík.

Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) šachovnicovo rozmiestnené na hárčeku rozmerov 10,8 x 16,5 cm ( na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom na tlačových listoch s 3 rôznymi známkami.

Súčasne sa vydali 3 obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostných pečiatok s domicilom Bratislava. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe sivomodrej.

Kapor obyčajný (divá forma - sazan) sa vyskytuje v prítokoch Stredozemného, Čierneho, Kaspického a Aralského mora. Obýva mierne tečúce rieky. Na Slovensku sa vyskytoval v Dunaji a Tise ako aj na dolných úsekoch ich väčších prítokov. Zásluhou starých Rimanov, ktorí ako prví začali prechovávať kapry v osobitných rybníkoch, sa dunajské kapry dostali do nových akvatórií. Vyše tisícročným šľachtením vznikol rybničný kapor, ktorý sa od divého líši vyšším telom a tým, že sa prispôsobil životu v stojatých vodách. Divý dunajský kapor ako i neresové stáda na neresiskách sú zákonom chránené.
Na FDC je zobrazený Jeseter malý, najmenší z jeseterov, ktorý na rozdiel od väčšiny jeseterov žije stále v sladkej vode. Na pečiatke je zobrazená Mrena obyčajná.

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 7. 9. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom