späť ďalej
Ochrana prírody
Ryby - Kolok veľký

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  158
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytec známky:  Josef Herčík
Deň vydania:  7.9.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  147 200 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 7. 9. 1998 tri príležitostné poštové známky série Ryby z emisného radu Ochrana prírody:
Kolok veľký - 11 Sk
Blatniak tmavý - 4 Sk
Kapor obyčajný - 16 Sk

Známky s vyobrazením uvedených rýb sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste, na medzipoliach hárčeka sú zobrazené ďalšie chránené druhy rýb. Autorom výtvarných návrhov emisie je Dušan Kállay, rytiny vytvoril Josef Herčík.

Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) šachovnicovo rozmiestnené na hárčeku rozmerov 10,8 x 16,5 cm ( na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom na tlačových listoch s 3 rôznymi známkami.

Súčasne sa vydali 3 obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostných pečiatok s domicilom Bratislava. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe sivomodrej.

Kolok veľký ako aj ďalšie dve ryby zo známok tejto série - Blatniak tmavý a Kapor obyčajný (divá forma - sazan) sú pôvodné podunajské druhy a vzácne prvky ichtyofauny Slovenska s veľmi obmedzeným výskytom. Keďže ich početnosť trvale klesá, sú zaradené do červeného zoznamu ohrozených druhov rýb Európy a opakovane sa vyskytujú aj v červených zoznamoch rizikových druhov rýb Slovenska. Kolok veľký sa vyskytuje v povodí Dunaja a Dnestra. Uprednostňuje chladnejšie prúdiace vody. U nás je zákonom chránený. Medzi zákonom chránené druhy rýb patrí i Hlavátka podunajská vyobrazená na FDC. Na pečiatke je zobrazený Zubáč veľkoústy.

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 7. 9. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom