späť ďalej
Ochrana prírody
Ryby - Blatniak tmavý

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1998
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  157
Autor výtvarného návrhu známky:  Dušan Kállay
Rytec známky:  Josef Herčík
Deň vydania:  7.9.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  147 200 ks
Autor motívu na FDC:  Dušan Kállay
Rytec FDC:  Josef Herčík
Návrh na pečiatku:  Dušan Kállay
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 7. 9. 1998 tri príležitostné poštové známky série Ryby z emisného radu Ochrana prírody:
Kolok veľký - 11 Sk
Blatniak tmavý - 4 Sk
Kapor obyčajný - 16 Sk

Známky s vyobrazením uvedených rýb sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste, na medzipoliach hárčeka sú zobrazené ďalšie chránené druhy rýb. Autorom výtvarných návrhov emisie je Dušan Kállay, rytiny vytvoril Josef Herčík.

Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) šachovnicovo rozmiestnené na hárčeku rozmerov 10,8 x 16,5 cm ( na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom na tlačových listoch s 3 rôznymi známkami.

Súčasne sa vydali 3 obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostných pečiatok s domicilom Bratislava. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe sivomodrej.

Blatniak tmavý je jediným euroázijským zástupcom čeľade Umbridae. Je to malá rybka, dorastá do 90 mm, vzácne do 130 mm. Obýva plytké, stojaté alebo mierne tečúce zarastené vody. Pomocou plávacieho mechúra môže dýchať atmosferický kyslík. Žije len v niektorých vodách povodia Dunaja od Viedne až po ústie, a v dolnom toku Dnestra a Prutu. Je európskym endemitom. Na Slovensku bol kedysi hojný. Teraz je veľmi vzácny. Na Slovensku bol zaznamenaný na východe v mŕtvych ramenách Laborca a Bodrogu, na Záhorí a na Žitnom ostrove. Lokality na Záhorí sú miestom jeho najsevernejšieho a najzápadnejšieho výskytu vôbec. Je zákonom chránený. Na FDC je zobrazená Šťuka severná, na pečiatke Čík európsky.

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 7. 9. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom