späť ďalej
Sedembolestná Panna Mária - patrónka Slovenska
Katalógové číslo:  161
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Miloš Ondráček
Deň vydania:  14.9.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  314 000 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 14. 9. 1998 príležitostnú poštovú známku Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska z emisného radu Umenie s nominálnou hodnotou 18 Sk.

Na známke je reprodukované súsošie piety z hlavného oltára Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne ( rok 1564, autor neznámy). Grafická úprava známky Martin Činovský. Rytiny emisie vytvoril Miloš Ondráček.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 známkami a 2 nepotlačenými kupónmi.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Šaštín- Stráže. Na FDC je zobrazená trojboká mariánska kaplnka z objektu baziliky. Autor grafickej úpravy FDC a návrhu pečiatky Martin Činovský. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní.

Na rozhraní Myjavskej pahorkatiny a Záhorskej nížiny leží obec Šaštín. V roku 1564 sa manželke zemepána Imricha Czobora Angelike Bakičovej pri modlitbe v ťažkej životnej situácii zjavila Bolestná Matka Božia. Za vyslyšanie svojej modlitby sľúbila dať postaviť na tom mieste sochu, čo aj v tom istom roku uskutočnila.
Drevená soška Sedembolestnej bola vytvorená neznámym autorom. Miesto v modlitbách začali navštevovať veriaci z blízkeho a neskôr aj zo širokého okolia. V druhej polovici na tom mieste dali postaviť trojbokú mariánsku kaplnku, kde bola soška uložená.
Dekrét ostrihomského arcibiskupa Eszterházyho z roku 1732 potvrdil verejné uctievanie sochy Sedembolestnej Panny Márie, čím bolo toto pútnické miesto oficiálne cirkevne uznané. Na 200. výročie zjavenia preniesli milostivú sošku do novopostaveného chrámu, umiestnili ju na hlavný oltár. Pútnický chrám je monumentálna stavba neskorého baroka s nástennými maľbami J. J. Chamanta a oltárnymi obrazmi J. L. Krackera V roku 1927 dekrétom pápeža Pia XI. vyhlásila Svätá stolica Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 9. 1998 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom