späť ďalej
Ekotopfilm - 25. rokov
Katalógové číslo:  162
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  5.10.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 440 500 ks
Autor motívu na FDC:  Igor Benca
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Igor Benca
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 10. 1998 príležitostnú poštovú známku " Ekotopfilm - 25. rokov" s nominálnou hodnotou 4 Sk.

Na známke je symbolická kresba (centrálne umiestnený kvet slnečnice na podklade nákresu plošného spoja, doplňujúce motívy ľudských postáv a zvierat), emblém Ekotopfilmu a text "25 rokov". Autorom výtvarných návrhov emisie je Igor Benca, rytcom je František Horniak.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 33 x 33 mm vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 35 známkach .

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Žilina. Na FDC je symbolická kresba s ekologickým motívom. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní vo farbe modrej.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5.10.1998 do 31. 12. 2008.

EKOTOPFILM - Medzinárodný festival odborných filmov, TV a videoprogramov ako jediné a svojho druhu najstaršie podujatie na svete, vytvára spoločnú platformu pre odborníkov rôzneho profesijného zamerania, predpoklady pre ich vzájomnú komunikáciu a výmenu názorov. Vychádza z potreby vyváženého a integrovaného prístupu k otázkam životného prostredia a rozvoja, deklaruje potrebu tvorby nového globálneho partnerstva za trvalo udržateľný rozvoj a zdôrazňuje význam tvorby podmienok pre čo najširšiu účasť verejnosti na procese preberania zodpovednosti za osud života na Zemi. Tým, že je univerzálnou prehliadkou najnovšej svetovej odbornej audiovizuálnej tvorby, týkajúcej sa priemyslovej, hospodárskej i humánnej činnosti človeka s dôrazom na životné prostredie, hľadá, nachádza a ponúka k realizácii optimálne riešenia problémov súčasného Slovenska v záujme naplnenia a uspokojenia jeho ekonomických, enviromentálnych i sociálnych problémov.
Ekotopfilm za predchádzujúce štvrťstoročie (1974-1998) uviedol 3379 filmov zo 69 krajín sveta a každoročne privíta niekoľko tisíc domácich a zahraničných účastníkov.

Ing. Pavol Lím, riaditeľ Ekotopfilmu


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom