späť ďalej
Umenie
Ľudovít Fulla: Rybári
(1930, olej, Slovenská národná galéria)
Katalógové číslo:  165
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15.10.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  284 400 ks
Autor motívu na FDC:  Ľ. Fulla: Maliar ( k obrazu Maliar a model), 1958, kresba perom a ceruzou
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím kresby Ľ. Fullu - návrhu na razidlo väzby publikácie Slovenské rozprávky
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pri príležitosti 50. výročia Slovenskej národnej galérie vydalo dňa 15. 10. 1998 príležitostnú poštovú známku "Ľudovít Fulla: Rybári", v sérii Umenie, s nominálnou hodnotou 12 Sk.

Na známke pod vyobrazením diela sú texty "Rybári, 1930, Ľudovít Fulla (1902-1980), Slovenská národná galéria". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytinu známky a FDC vytvoril Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou 4-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 ks známok a kupónom. Na kupóne je znak SNG a text "50 rokov, Slovenská národná galéria".

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky. Na FDC je reprodukovaná kresba Ľudovíta Fullu Maliar (k obrazu Maliar a model). FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v čiernej farbe. Pečiatku s použitím kresby Ľudovíta Fullu Slovenské rozprávky (návrh razidla na väzbu) navrhol Martin Činovský.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 10. 1998 do 31. 12. 2008.

Ľudovít Fulla (1902-1980), národný umelec, maliar, grafik. Pochádzal z Ružomberka. V rokoch 1922-27 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. Hoffbauer a Kysela). V rokoch 1929-39 pôsobil na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, ktorá bola založená po vzore nemeckého Bauhausu. Spolu s Mikulášom Galandom stáli pri zrode moderného slovenského umenia, ktoré nadviazalo na európske avantgardy. Svoje názory publikovali v u nás jedinečnom manifeste moderného umenia "Súkromných listoch Fullu a Galandu" (1930-32). Prínos Ľ. Fullu spočíval v harmonickej syntéze vplyvov tradícií ľudového umenia a moderných výrazových prostriedkov.
Bol činný v mnohých umeleckých oblastiach: maľbe, grafike, kresbe, navrhoval scény, podľa jeho diel vytkávali gobelíny. Značnú časť svojej tvorby venoval umelec v roku 1969 štátu. Je sprístupnená v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku, ako súčasti expozícií Slovenskej národnej galérie.

PhDr. Eva Trojanová


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom