späť ďalej
Umenie
Martin Benka: Krajina z Terchovej

Grand Prix de l' Exposition WIPA, 1998, Viedeň
( 3. miesto )
Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1998
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  164
Autor grafickej úpravy známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  15.10.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  210 800 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Benka
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak s použitím kresby Martina Benku Pole s ostrvami
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15. 10. 1998 v sérii Umenie, príležitostnú poštovú známku "Martin Benka: Krajina z Terchovej" s nominálnou hodnotou 10 Sk.

Na známke pod vyobrazením diela sú texty "Krajina z Terchovej, 1936, Martin Benka (1888-1971), Múzeum Martina Benku, Martin". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytinu známky a FDC vytvoril František Horniak. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 ks známok a kupónom. Na kupóne je znak SNG a text "50 rokov, Slovenská národná galéria".

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Martin. Na FDC je reprodukovaná kresba Martina Benku. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v tmavohnedej farbe. Návrh na pečiatku s použitím kresby Martina Benku Pole s ostrvami vytvoril František Horniak.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 10. 1998 do 31. 12. 2008.

Martin Benka (1888-1971), národný umelec, predovšetkým maliar a ilustrátor, patrí k zakladateľom moderného slovenského umenia prvej polovice 20. storočia. Svojim rozsiahlym a mimoriadne významným dielom úprimne vyznal lásku, úctu a obdiv k Slovensku, jeho prírode a ľudu. Neinšpiroval sa len krajinou samotnou ale i tvarovou a farebnou krásou ľudového výtvarného prejavu ako aj melodikou spevu. Benka citlivo vnímal výnimočnosť tradičnej ľudovej kultúry, tvorivú silu jej prejavu, pričom sa nechával priamo inšpirovať bohatstvom krajinných a figurálnych motívov. Jeho dielo je apoteózou slovenskej krajiny a človeka, už za umelcovho života výrazne prispelo k identite Slovenska, ktorému bol ochotný venovať celý svoj život i dielo.
Na známke reprodukovaný obraz Martina Benku Krajina z Terchovej bol v roku 1937 ocenený Striebornou medailou na Svetovej výstave v Paríži za osobitný prínos slovenského umenia do kontextu modernej európskej maľby.

Mgr. Anna Oláhová


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom