späť ďalej
Vianoce '98
Viera Hložníková: Klaňanie troch kráľov
Katalógové číslo:  167
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  3.11.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 415 000 ks
Autor motívu na FDC:  Viera Hložníková
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím kresby Viery Hložníkovej
Tlačiareň FDC:  Kníhtlač Gerthoffer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3. 11. 1998 príležitostnú poštovú známku " Vianoce '98 " s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Známka reprodukuje grafiku akad. maliarky Viery Hložníkovej : Klaňanie troch kráľov. Grafickú úpravu známky a rytinu vytvoril akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je reprodukovaná grafika Narodenie od akad. maliarky Viery Hložníkovej. FDC vytlačila tlačiareň Kníhtlač Gerthoffer, Zohor technikou ofset dvojfarebne.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 11. 1998 do 31. 12. 2008.

Viera Hložníková, akad. maliarka.
Narodila sa 30. mája 1920 v Znojme. Študovala na Umeleckopriemyselnej škole v Brne, v rokoch 1937 - 42 na Štátnej umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. F.Kyselu a J.Nováka. Po absolvovaní školy odchádza na Slovensko do Turčianskeho sv. Martina ako manželka Vincenta Hložníka. Tu pre Maticu slovenskú ilustrovala prvý raz niekoľko kníh. Jej ťažislo bolo však v monumentálnej tvorbe: mozaiky a predovšetkým farebné vitráže vo viacerých kostoloch: Dolný Hričov, Horný Smokovec a pod. Tieto práce vynikajú perfektnou kresbou a farebnou bohatosťou a kultivovanosťou.
Posledné roky sa venuje grafickej tvorbe (kolorované linorezy) sakrálnych motívov. Celý súbor týchto grafických listov tvorí vyše 200 diel. Všetky tieto diela žiaria intenzívnou farebnosťou (teplé farby) a dokonalou realistickou kresbou. Neustále v tomto smere realizuje ďalšie a ďalšie grafické diela.

Prof. Vincent Hložník


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom