späť  
Deň poštovej známky
História pošty
Katalógové číslo:  168
Autor výtvarného návrhu známky a kupóna:  Jozef Baláž
Rytec známky a kupóna:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  18.12.1998
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 292 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 1998 príležitostnú poštovú známku " História pošty " z emisného radu Deň poštovej známky s nominálnou hodnotou 4 Sk a s  pripojeným kupónom. Na známke je zobrazený poštový doručovateľ na bicykli na pozadí typickej slovenskej dedinskej architektúry (drevenice) a symbolov poštovníctva doplnených o logo Slovenskej pošty, š.p. Na kupóne je historická poštová schránka a budova pošty v Banskej Bystrici. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Jozef Baláž. Rytiny vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) a jednofarebný kupón (hnedočierna farba) o rozmeroch obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Banská Bystrica. Na FDC sú prvky portála historickej budovy pošty v Bratislave, erb Bratislavy, poštová symbolika v popredí s poštovým vozom ťahaným konským záprahom. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba).
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 1998 do 31. 12. 2008.

Do prvej tretiny 16. storočia zabezpečujú prenos správ príležitostní poslovia, tak v službách panovníka, ako aj miest, cechov, kláštorov, škôl a pod. Štátna pošta, ktorú charakterizuje pravidelná výmena koní s pevne stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami, slúži najskôr panovníkom, neskôr ju využívajú privilegované vrstvy, až sa stáva všeobecnou inštitúciou.
Rozvojom vedy a techniky od 18. storočia sa prenos správ zdokonaľuje, k vozom pribúda autodoprava, vlaková doprava, telefón a telegraf. Rozširujú sa produkty poštovej služby od klasických po prevoz peňazí, novín... Rozširuje sa poštová sieť a zdokonaľuje sa technika doručovania. Na doručovanie sa využívajú i menšie dopravné prostriedky ako napr. bicykle a motocykle.
Dejiny pošty na Slovensku sú pevne spojené s rodmi Taxisovcov a Páarovcov. Pošta pôvodne riadená z Viedne pod vplyvom tureckého nebezpečenstva prechádza z Viedne a Budína na 300 rokov do Bratislavy. Vznikom Československa ústredné riadiace orgány boli v Prahe a Bratislave, mimo prvej Slovenskej republiky, kedy pošty boli riadené z Bratislavy. 1. 1. 1993 vznikla Slovenská pošta, š.p. Od 1.3. 1996 Ústredie Slovenskej pošty, š.p. je v Banskej Bystrici.

Ľubomír Polievka, generálny riaditeľ podniku Slovenská pošta, š.p.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1998
Copyright ©2000 askom