späť 1999/198  
Deň poštovej známky
Albín Brunovský

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1999
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  198
Autor výtvarného návrhu emisie:  Martin Činovský s použitím diela Albína Brunovského
Rytec známky:  Martin Činovský
Rytec kupóna:  Rudolf Cigánik podľa líniovej rozkresby M. Činovského
Deň vydania:  18.12.1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 217 000 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 1999 príležitostnú poštovú známku "Albín Brunovský" z emisného radu Deň poštovej známky s nominálnou hodnotou 5 Sk a s pripojeným kupónom.

Na známke je portrét A. Brunovského v kompozícii s fragmentom z autorovej známkovej grafiky (z československej známky Matica slovenská). Autorom výtvarných návrhov emisie je Martin Činovský, ktorý vytvoril i rytinu známky a FDC. Na kupóne je motív z FDC uvedenej československej emisie. Rytinu kupónu podľa líniovej rozkresby Martina Činovského vytvoril Rudolf Cigánik.

Viacfarebnú známku s rozmermi obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) a kupón s rozmermi obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je pohľad na profesora Brunovského pri tvorbe. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (hnedočierna farba). Na pečiatke je pohľad na dom a súčasne aj ateliér autora.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 1999 do 31. 12. 2008.

Profesor Albín Brunovský (1935-1997) vynikajúci výtvarník, pedagóg i človek. Každá oblasť jeho tvorby - maľba, ilustrácia grafika - sa stala skvostom nielen slovenskej, ale i svetovej kultúry, o čom svedčí množstvo ocenení doma i v zahraničí. Jeho zásluhou sa začalo hovoriť o "slovenskej grafickej škole". Svojou tvorbou nadviazal na svojich predchodcov a učiteľov (K. Sokol, V. Hložník) a vychoval niekoľko desiatok výtvarníkov, ktorým vlastným príkladom vštepil profesionalitu, úctu k tvorbe a remeselnú dokonalosť.
Známková tvorba bola významnou súčasťou nielen vlastnej tvorivej činnosti A.B., ale aj jeho pedagogického pôsobenia. Vytvoril množstvo návrhov československých známok -predovšetkým portréty osobností slovenskej a svetovej kultúry. Podstatnou mierou sa zaslúžil o vznik slovenskej ryteckej školy, ktorá tu absentovala a až v dnešnej dobe bola zaradená do pedagogického procesu na VŠVU. Prvým výsledkom tejto snahy bola známka Matica slovenská - slovenská téma stvárnená slovenským výtvarníkom a vyrytá prvým slovenským rytcom - získala 1. cenu ako známka roka 1988 i prvenstvo v medzinárodnej ankete Mladej fronty. Jej fragmenty sú súčasťou tejto emisie.
"Idú po nás..." napísal básnik pri príležitosti okrúhleho jubilea A.B. a je to pravdivé vo všetkých významoch. Najmä v tom, že sa zachováva kontinuita vývoja výtvarnej kultúry a vzácny človek i výtvarník Albín Brunovský má svojich nasledovníkov aj v známkovej tvorbe.

Martin Činovský


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom