1999Katalógové číslo: 169

19. Svetová zimná univerziáda a 4. EYOD
Deň vydania: 12.1.1999Katalógové číslo: 170

Osobnosti
Matej Bel

Deň vydania: 28.1.1999Katalógové číslo: 171

Osobnosti
Juraj Haulik

Deň vydania: 28.1.1999Katalógové číslo: 172

Osobnosti
P.O.Hviezdoslav

Deň vydania: 28.1.1999Katalógové číslo: 173

Krásy našej vlasti: Kroje
Ženský čepiec z Čajkova

Deň vydania: 12.3.1999Katalógové číslo: 174

Krásy našej vlasti: Kroje
Ženský čepiec z Heľpy
Deň vydania: 12.3.1999Katalógové číslo: 175

Krásy našej vlasti: Kroje
Ženský čepiec z Maduníc
Deň vydania: 12.3.1999Katalógové číslo: 176

125. výročie Svetovej poštovej únie -
automatická triediaca linka
Deň vydania: 12.3.1999Katalógové číslo: 177-178

Europa
Tatranský národný park
Deň vydania: 5.5.1999Katalógové číslo: 179

50. výročie založenia Rady Európy
Deň vydania: 5.5.1999

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1999Katalógové číslo: 180

Duchovná obnova '99
Deň vydania: 5.5.1999Katalógové číslo: 181

Slovenská filharmónia 1949 - 1999
Deň vydania: 15.6.1999Katalógové číslo: 182

Medzinárodný rok starších ľudí 1999
Deň vydania: 15.6.1999Katalógové číslo: 183

Prvý kozmický let občana Slovenskej republiky
Deň vydania: 15.6.1999Katalógové číslo: 184

125. výročie Svetovej poštovej únie
Žilinská univerzita

Deň vydania: 15.7.1999Katalógové číslo: 185

125. výročie Svetovej poštovej únie
Slovenská pošta

Deň vydania: 15.7.1999Katalógové číslo: 186

Bienále ilustrácií Bratislava
Deň vydania: 3.9.1999Katalógové číslo: 187

50 rokov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Deň vydania: 3.9.1999Katalógové číslo: 188

Technické pamiatky
Vodnostĺpcový stroj J.K.Hella
Deň vydania: 21.9.1999Katalógové číslo 189

Ochrana prírody: Spevavé vtáctvo
Fúzatka trsťová (Panurus biarmicus)

Deň vydania: 21.9.1999Katalógové číslo: 190

Ochrana prírody: Spevavé vtáctvo
Strakoš červenochrbtý (Lanius collurio)
Deň vydania: 21.9.1999Katalógové číslo: 191

Ochrana prírody: Spevavé vtáctvo
Žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus)
Deň vydania: 21.9.1999Katalógové číslo: 192

Umenie
Miloš Alexander Bazovský: Malatiná

Deň vydania: 5.10.1999Katalógové číslo: 193

Umenie
Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača
Deň vydania: 5.10.1999

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1999Katalógové číslo: 194

Vianoce '99
Deň vydania: 3.11.1999Katalógové číslo: 195

Nežná revolúcia 1989
Deň vydania: 17.11.1999Katalógové číslo: 196

Múzeum židovskej kultúry na Slovensku
Džbán habánskej keramiky z r. 1776
Deň vydania: 23.11.1999Katalógové číslo: 197

Múzeum židovskej kultúry na Slovensku
Džbán habánskej keramiky z r. 1734
Deň vydania: 23.11.1999Katalógové číslo: 198

Deň poštovej známky
Albín Brunovský

Deň vydania: 18.12.1999

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1999


Obsah 1993-2000


V roku 1999 vydalo Ministerstvo dopravy,  pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 31 známok.