späť 1999/193 ďalej
Umenie
Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1999
( Najlepšia rytina )

Katalógové číslo:  193
Autor výtvarného návrhu emisie:  Martin Činovský
Motív na známke:  Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača - Hutník ,
olej na plátne Slovenská národná galéria
(dlhodobo v expozícii Štátnej galérie v Banskej Bystrici)
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  5. 10. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  200 400 ks
Motív na FDC:  Dominik Skutecký: Autoportrét
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím autorovej značky
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 10. 1999 v  sérii Umenie, príležitostnú poštovú známku "Dominik Skutecký: Štúdia stojaceho vykúvača" s  nominálnou hodnotou 14  Sk. Na známke pod vyobrazením diela sú texty "Štúdia stojaceho vykúvača, Slovenská národná galéria, Dominik Skutecký (1849-1921)". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytinu známky a FDC vytvoril Rudolf Cigánik .

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 50 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 ks známok a nepotlačeným kupónom.

Súčasne sa vydáva obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Banská Bystrica. Na FDC je jednofarebná reprodukcia autoportrétu. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v šedočiernej farbe. Návrh na pečiatku s použitím autorovej značky (Ars et Amor) vytvoril Martin Činovský.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 10. 1999 do 31. 12. 2008.

Dominik Skutecký sa narodil v roku 1849 v Gajaroch. V roku 1859 sa rodina presťahovala do Viedne. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (1866), následne získal štipendium v Taliansku na Akadémii v  Benátkach. V nasledujúcich rokoch striedavo pôsobil v Mníchove, vo Viedni a v Brne. V roku 1889 sa usadil v Banskej Bystrici, kde zomrel v roku 1921.
Maliarska tvorba Dominika Skuteckého bola príkladom realistickej tematickej žánrovej maľby. Patril k všestranne nadaným umelcom, ktorého tvorba obsiahla figurálne kompozície, žáner, portrétnu tvorbu a napokon aj krajinomaľbu. K žánrovej maľbe ho usmernil najmä pobyt v Taliansku. V tejto oblasti dosiahol aj veľké spoločenské úspechy. Po návrate na Slovensko nastal v jeho tvorbe obrat. Orientoval sa na život a prácu bežného človeka, stal sa maliarom hutníkov a kotliarov zo stredoslovenských hámrov. Touto tvorbou aj kvalitatívne zavŕšil svoje dielo.

PhDr. Eva Trojanová


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom