späť 1999/192 ďalej
Umenie
Miloš Alexander Bazovský: Malatiná
Katalógové číslo:  192
Autor výtvarného návrhu emisie:  Martin Činovský
Motív na známke:  Miloš Alexander Bazovský: Malatiná, 1940, olej na plátne
Slovenská národná galéria Bratislava
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  5. 10. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  250 000 ks
Motív na FDC:  M. A. Bazovský: Z kostola, 1932, olej
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  František Horniak s použitím kresby M. A. Bazovského
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 10. 1999 v sérii Umenie, príležitostnú poštovú známku "Miloš Alexander Bazovský: Malatiná" s nominálnou hodnotou 13 Sk.
Na známke pod vyobrazením diela sú texty "Malatiná, 1940, Slovenská národná galéria, Miloš Alexander Bazovský (1899-1968)". Autorom grafickej úpravy emisie je Martin Činovský, rytinu známky a FDC vytvoril František Horniak .
Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 50 x 40 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou 5-farebnej oceľotlače z plochých platní na tlačových listoch so 4 ks známok a 2 ks nepotlačených kupónov.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Trenčín. Na FDC je jednofarebná rytecká transpozícia olejomaľby Z kostola (1932). FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v tmavohnedej farbe. Návrh na pečiatku s použitím kresby M. A. Bazovského vytvoril František Horniak.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 10. 1999 do 31. 12. 2008.

Miloš Alexander Bazovský (1899 Turany nad Váhom - 1968 Trenčín), národný umelec, absolvent pražskej Akadémie výtvarných umení (1919 - 1924) patrí k najvýznamnejším a najvyhranenejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia 20. storočia.

Jeho farebne i tvarovo sugestívne, baladicko-expresívne figurálne a krajinárske maliarske príbehy i zátišia veľmi priliehavo odhaľujú podstatu a dušu motívu a definujú fenomén slovenskosti. Bazovský vo svojich početných maľbách a kresbách citlivo a kultivovane, v majstrovskej charakterizačnej skratke, v neopakovateľnej emocionalite farebného videnia zhmotňuje a definuje podstatu a zmysel prírodného a ľudského bytia. Umelcova tvorba sa pre mnohých autorov stala nielen východiskom ale i inšpiračným, obdivuhodne nadčasovým a podnetným prameňom. Jej jedinečnosť približuje a dokumentuje stála expozícia jeho diela sprístupnená v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne v roku 1979.

PhDr. Danica Lovišková


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom