späť 1999/191 ďalej
Ochrana prírody
Spevavé vtáctvo - Žltochvost lesný
Katalógové číslo:  191
Autor výtvarného návrhu známky:  Zdeno Brázdil
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  21. 9. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  133 000 ks
Autor motívu na FDC:  Zdeno Brázdil
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Zdeno Brázdil
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 21. 9. 1999 tri príležitostné poštové známky série "Spevavé vtáctvo" z emisného radu Ochrana prírody:

  • Fúzatka trsťová - 14 Sk
  • Strakoš červenochrbtý - 15 Sk
  • Žltochvost lesný - 16 Sk

3 známky s vyobrazením uvedených vtákov sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste, na medzipoliach ktorého sú vyobrazené ďalšie spevavce. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) umiestnené nad sebou v osi hárčeka (rozmer hárčeka cca 14 x 9 cm - na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.
Súčasne boli vydané 3 obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené:

  • Vlha hájová,
  • Králiček ohnivohlavý,
  • Žltochvost lesný

Obálky vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Zdeno Brázdil. Rytiny vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.
Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 21. 9. 1999 do 31. 12. 2008.
Žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus)
Spevavec veľkosti vrabca, obývajúci presvetlené lesy v rozmanitých nadmorských výškach, od nížin až po kosodrevinu. Vyskytuje sa aj v starších parkoch, záhradách a cintorínoch. Typickým znakom je potriasanie hrdzavo sfarbeným chvostom. Hniezdi v dutinách stromov a obsadí aj vtáčie búdky. Vyhľadáva také lokality, kde sú stromy s dutinami. Hniezdi 1 až 2-krát ročne, v období od mája do júla. Na rozdiel od príbuzného žltochvosta domového (Phoenicurus ochruros), ktorý znáša biele vajcia, žltochvost lesný znáša modrozelené. Je to sťahovavý druh. Priletujú k nám koncom marca a začiatkom apríla, odlet spadá do obdobia od septembra do októbra. Zimoviská sa nachádzajú v Afrike - severne od rovníka a na juhu Arabského polostrova.
Kresba na známke znázorňuje samca žltochvosta lesného, ktorý je pestrejšie sfarbený ako hnedosivá samica.
Na obálke sú zobrazené mláďatá, sfarbením podobné samici, len sú škvrnitejšie.

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.
riaditeľ Slovenského banského múzea


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom