späť 1999/190 ďalej
Ochrana prírody
Spevavé vtáctvo - Strakoš červenochrbtý
Katalógové číslo:  190
Autor výtvarného návrhu známky:  Zdeno Brázdil
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  21. 9. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  133 000 ks
Autor motívu na FDC:  Zdeno Brázdil
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Zdeno Brázdil
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 21. 9. 1999 tri príležitostné poštové známky série "Spevavé vtáctvo" z emisného radu Ochrana prírody:

  • Fúzatka trsťová - 14 Sk
  • Strakoš červenochrbtý - 15 Sk
  • Žltochvost lesný - 16 Sk.

3 známky s vyobrazením uvedených vtákov sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste, na medzipoliach ktorého sú vyobrazené ďalšie spevavce. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) umiestnené nad sebou v osi hárčeka (rozmer hárčeka cca 14 x 9 cm - na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.
Súčasne boli vydané 3 obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené:

  • Vlha hájová,
  • Králiček ohnivohlavý,
  • Žltochvost lesný

Obálky vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Zdeno Brázdil. Rytiny vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 21. 9. 1999 do 31. 12. 2008.

Strakoš červenochrbtý (Lanius collurio)
Spevavec veľkosti vrabca, so schopnosťami malého dravca. Svedčí o tom aj tvar zobáka, s charakteristickým zúbkom. Žije v otvorenej krajine s krovinami a na okrajoch lesov. Častejší je v nižších polohách ako vo vysokých horách. Sedáva na vyvýšených miestach, napr. na vrchole kríka, na stĺpoch v plote, na elektrickom vedení a pod. Hniezdi raz ročne, v období od mája do júla. Miskovité hniezdo býva zvyčajne umiestnené do ostnatých kríkov (trnka, borievka, ruža šípová, hloh). Je sťahovavý, prilieta koncom apríla a v máji, odlieta v auguste a v septembri. Zimoviská tohto druhu sú v centrálnej a južnej Afrike.
Kresba na známke zobrazuje samca strakoša červenochrbtého.
Kresba na obálke znázorňuje mláďatá králička ohnivohlavého (Regulus ignicapillus). Jedná sa o drobného spevavca s hmotnosťou 5-6 gramov (!), patrí medzi druhy s najnižšou hmotnosťou v Európe. Žije v ihličnatých a zmiešaných lesoch, od nížin až po kosodrevinu. Charakteristické je sfarbenie hlavy: oranžové alebo žlté temeno, čierny pásik cez oko a výrazný biely nadočný prúžok. Je sťahovavý, prilieta v marci, odlieta v októbri. Zimuje v západnej a južnej Európe, ojedinelo v severnej Afrike.

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.
riaditeľ Slovenského banského múzea


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom