späť 99/189 ďalej
Ochrana prírody
Spevavé vtáctvo - Fúzatka trsťová
Katalógové číslo:  189
Autor výtvarného návrhu známky:  Zdeno Brázdil
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  21. 9. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Náklad známok:  133 000 ks
Autor motívu na FDC:  Zdeno Brázdil
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Zdeno Brázdil
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 21. 9. 1999 tri príležitostné poštové známky série "Spevavé vtáctvo" z emisného radu Ochrana prírody:

  • Fúzatka trsťová - 14 Sk
  • Strakoš červenochrbtý - 15 Sk
  • Žltochvost lesný - 16 Sk.

3 známky s vyobrazením uvedených vtákov sú vytlačené na spoločnom tlačovom liste, na medzipoliach ktorého sú vyobrazené ďalšie spevavce. Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) umiestnené nad sebou v osi hárčeka (rozmer hárčeka cca 14 x 9 cm - na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom.

Súčasne boli vydané 3 obálky prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC sú zobrazené:

  • Vlha hájová,
  • Králiček ohnivohlavý,
  • Žltochvost lesný

Obálky vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Zdeno Brázdil. Rytiny vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.

Známky platili v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 21. 9. 1999 do 31. 12. 2008.


Fúzatka trsťová (Panurus biarmicus)

Vzácny spevavec, viazaný na rozľahlé trsťové porasty. Charakterizuje ho dlhý stupňovitý chvost. Samec má vpredu na hlave výrazný čierny pás, tzv. "fúz" od čoho je odvodený názov fúzatka. Vyskytuje sa u nás od jari do jesene, ojedinelo môžu prezimovať. V lete sa páry držia spolu, v iných obdobiach roka žijú v kŕdľoch. Vytvárajú páry na celý život. Fúzatky hniezdia dvakrát ročne, v období od apríla do júla. Hniezdo tvorí hlboká kotlinka z vlaňajšieho tŕstia, umiestnená nízko v pobrežnej vegetácii.
Kresba na známke znázorňuje samca fúzatky trsťovej na steble trste.
Na obálke je zobrazená vlha hájová (Oriolus oriolus) pri hniezde so svojimi mláďatkami. Vták veľkosti drozda s veľmi výrazným sfarbením. U nás hniezdi raz ročne, v období od mája do júla. Žije v lužných a zmiešaných lesoch, v parkoch, ovocných sadoch a na stromoch popri potokoch a riekach. Hniezdo stavajú na stromoch a je to stavba výnimočná medzi európskymi druhmi vtákov. Košík upletený z rastlinných stebiel visí vo vidlici vodorovných konárov, je pevné, dobre odolá aj silnému vetru. Je to sťahovavý druh, prilieta v máji, odlieta v septembri, zimuje v pralesoch strednej Afriky.

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.
riaditeľ Slovenského banského múzea


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom