späť 1999/194 ďalej
Vianoce '99 - Zima a zimné radovánky
Katalógové číslo:  194
Ilustrácia na známke:  Stanislav Sekereš
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  3.11.1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 425 000 ks
Autor motívu na FDC:  Lenka Jaššová
Rytec FDC:  Juraj Vitek
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím výrezu z kresby Jany Paškuliakovej
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3. 11. 1999 príležitostnú poštovú známku "Vianoce '99" v nominálnej hodnote 4 Sk, na ktorej je zobrazená zima a zimné radovánky. Celá emisia reprodukuje detské výtvarné práce. Na známke je kresba Stanislava Sekereša v grafickej úprave akad. maliara Martina Činovského. Rytinu známky vytvoril Arnold Feke .

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Detva. Na FDC je kresba hokejistov detskej autorky Lenky Jaššovej. Na pečiatke je detail z kresby Jany Paškuliakovej (13 r.) v úprave akad. maliara Martina Činovského. Rytinu FDC vytvoril Juraj Vitek. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 11. 1999 do 31. 12. 2008.

Na emisiu Vianoce '99 boli použité výtvarné práce detí, výber z prác detí, ktoré sa zúčastnili súťaže v tvorbe poštovej známky, ktorú organizovala Slovenská pošta, š.p., v roku 1997 v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov, so školami a knižnicami. Súťaže sa zúčastnili deti zo základných i materských škôl ako i z umeleckých škôl. Početná bola najmä skupina detských prác, ktoré sa zúčastnili súťaže výtvarných návrhov detí na poštovú známku, ktorú každoročne organizuje ZSF v Detve. Realizačná komisia známkovej tvorby urobila výber zo zhromaždených prác, okrem emisie Detské centrum (vydanie 1.6.1998) navrhla použiť detské výtvory pre ich špecifický pôvab a krásu i na tohtoročnú vianočnú známku. Na známke je reprodukcia pastelu Stanislava Sekereša, žiaka Základnej umeleckej školy v Detve (v roku 1997), úspešného účastníka Detvianskej prehliadky. Na FDC je reprodukcia grafiky - suchej ihly mladej autorky Lenky Jaššovej zo Žiliny. Výrez z akvarelu Jany Paškuliakovej z Liptovského Mikuláša sa uplatnil na pečiatke.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom