späť 1999/170 ďalej
Osobnosti
Matej Bel
Katalógové číslo:  170
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Líniová rozkresba známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  28. 1. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 140 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 28. 1. 1999 príležitostnú poštovú známku z emisného radu Osobnosti - Matej Bel.

Na známke je vyobrazený portrét osobnosti a motív dokresľujúci jej pôsobenie. Autorom výtvarných návrhov emisie (známka, motív na FDC a pečiatka) je akad. maliar Jozef Baláž. Rytinu známky na základe líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.

Viacfarebnú známku s  rozmermi obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známok. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania v okrovohnedej farbe, domicil na pečiatke Bratislava. Rytinu motívu na FDC na základe výtvarného návrhu akad. maliara Jozefa Baláža a líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik. FDC vytlačila vyššie uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 28. 1. 1999 do 31. 12. 2008.

Matej Bell (1684-1749) - polyhistor, pedagóg, vlastivedný pracovník, evanjelický farár. Jedna z najväčších slovenských vedeckých osobností 18. storočia. Veľká ozdoba Uhorska - Magnum decus Hungariae.
Narodil sa 23. marca 1648 v Očovej v rodine roľníka a mäsiara. Školu navštevoval v Lučenci, Kalinove, Dolnej Strehovej, gymnázium v Banskej Bystrici, Bratislave, krátko vo Veszpréme a Pápe a Banskej Bystrici. Filozofiu a teológiu študoval v rokoch 1704-1706 na univerzite v Halle. Rektor školy v Klosterbergene pri Magdeburgu, potom prorektor a rektor ev. gymnázia a zároveň ev. pastor v Banskej Bystrici, v rokoch 1714-19 rektor ev. gymnázia, od r. 1719 farár nemeckej ev. cirkvi v Bratislave. Pochovaný v Bratislave. Významný predstaviteľ pietizmu. v bibličtine skladal duchovné piesne, napísal latinskú a nemeckú modlitebnú knižku. Rozsiahla je jeho prekladateľská a vydavateľská činnosť v oblasti náboženskej tvorby.
Priekopník kolektívneho vlastivedného výskumu Uhorska. Komplexný vlastivedno-historický a geografický výskum Uhorska realizoval v známych Notitiach... jednotlivých žúp, z ktorých časť vyšla tlačou a ostatné ostali v rukopisoch.
Spoluautor jedinečného opisu poľnohospodárstva v Uhorsku.
V roku 1735 vypracoval návrh na založenie celouhorskej učenej spoločnosti so sídlom v Bratislave.
Jeho práce boli uznávané a rešpektované aj v zahraničí. Člen zahraničných vedeckých spoločností.

Ing. Milan Petráš, CSc.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom