späť 1999/179 ďalej
50. výročie založenia Rady Európy

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1999
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  179
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka:  Karol Felix
Rytec známky a hárčeka:  František Horniak
Deň vydania:  5. 5. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  366 800 ks z toho 120 000 ks v hárčekovej úprave
Autor motívu na FDC:  Karol Felix
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Karol Felix
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 5. 1999 príležitostnú poštovú známku "50. výročie Rady Európy" s nominálnou hodnotou 16 Sk. Časť nákladu je vytlačená ako samotné známky v priehradkovom liste obsahujúcom 10 ks známok, časť nákladu známky je vydaná v hárčekovej úprave. Na obidvoch tlačových úpravách je na známke o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) zhodná viacfarebná symbolická kresba spracovaná na motívy loga Rady Európy. Na hárčeku (formát cca 66 x 85 mm, na výšku) je logo Rady Európy v podobe vlajky.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Karol Felix. Rytiny vytvoril František Horniak.

Známky vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Kresbu na FDC so štylizovaným motívom loga vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrá farba)

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 1999 do 31. 12. 2008.

Medzinárodná, politická, dnes už paneurópska organizácia Rady Európy so sídlom v Štrasburgu, pracuje rovné polstoročie na budovaní zjednotenej Európy, založenej na princípoch ochrany slobody, pluralitnej demokracie, ľudských práv a právneho štátu.
Rada Európy má od svojho založenia v roku 1949 atribúty združenia európskych štátov, ktoré sa spojili s cieľom zachovať a rozvíjať demokraciu v Európe a potvrdili oddanosť duchovným a morálnym hodnotám, ktoré sú spoločným dedičstvom ich národov.
V súčasnosti má Rada Európy 41 členských štátov. V priebehu vývoja sa Rada Európy stala uznávanou medzinárodnou inštitúciou nielen pre otázky ľudskej dimenzie, ale aj diskusným politickým parlamentným fórom predstaviteľov rôznych politických strán a občianskych združení.
Slovenská republika sa stala riadnym v poradí 31. členom tejto významnej európskej medzivládnej a medziparlamentnej organizácie dňa 30. júna 1993, prijatím rezolúcie Výboru ministrov RE č. 33/93 a podpisom protokolu o prístupe k Štatútu RE. Členstvo v RE umožňuje Slovensku začleniť sa do širokého spektra aktivít tejto multilaterálnej organizácie, poskytuje SR platformu pre novú dimenziu účasti na mnohostrannej medzinárodnej spolupráci.

Eva Garajová, stála predstaviteľka SR pri rade Európy


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom