späť 1999/180 ďalej
Duchovná obnova
Katalógové číslo:  180
Ilustračný motív známky:  Vincent Hložník: Premenenie, ilustrácia z cyklu Starý a Nový zákon
Grafická úprava známky:   Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  5. 5. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 870 000 ks
Autor motívu na FDC:  Vincent Hložník: Ukrižovanie, ilustrácia z cyklu Starý a Nový zákon
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie Vincenta Hložníka
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 5. 1999 príležitostnú poštovú známku "Duchovná obnova '99 " s nominálnou hodnotou 5 Sk.
Na známke je ilustrácia Vincenta Hložníka Premenenie z cyklu Starý a Nový zákon. Autorom grafickej úpravy známky a súčasne aj rytcom známky je Martin Činovský.
Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je Ukrižovanie z uvedeného cyklu ilustrácií Vincenta Hložníka. Rytec Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v čiernej farbe.
Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 5. 1999 do 31. 12. 2008.

Tretí rok prípravy na slávenie Jubilea 2000 je v celej Cirvi venovaný dvojtéme: Boh Otec - sviatosť zmierenia.
Pápež Ján Pavol II. odôvodňuje túto tematiku takto: "Celý kresťanský život je ako veľké putovanie do domu Otca, ktorého nepodmienenú lásku ku každému ľudskému stvoreniu, ale najmä k
 "stratenému synovi", objavujeme každý deň... Zmyslom "cesty k Otcovi " je pobádať všetkých, aby sa spojení s Kristom Vykupiteľom dali na cestu opravdivého obrátenia, ktoré má v sebe tak "negatívny" aspekt oslobodenia od hriechu ako aj "pozitívny" aspekt voľby dobra... Hlásanie obrátenia sa ako neoddeliteľnej požiadavky kresťanskej lásky je obzvlášť dôležité v dnešnej spoločnosti, v ktorej, ako sa často zdá, sa stratili samotné základy mravného chápania ľudskej existencie" (Tertio millennio adveniente - Blížiace sa tretie tisícročie, 49-50).

Mons. František R á b e k, pomocný biskup,
predseda komisie KBS pre prípravu Veľkého jubilea 2000


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom