späť 1999/181 ďalej
Slovenská filharmónia 1949 - 1999
Katalógové číslo:  181
Autor výtvarného návrhu známky:  Rudolf Cigánik
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  15. 6. 1999
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  1 245 000 ks
Autor motívu na FDC:  Rudolf Cigánik
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 15.6.1999 príležitostnú poštovú známku " Slovenská filharmónia 1949 - 1999 " s nominálnou hodnotou 4 Sk. Na známke je symbolická kresba ( slávik, ilustračný notový zápis a štylizovaná hlavica huslí). Autorom výtvarných návrhov emisie a súčasne rytcom je akad. maliar Rudolf Cigánik.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC je symbolická kresba s motívom dirigenta. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (čierna farba).

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 15. 6. 1999 do 31. 12. 2008.

Slovenská filharmónia bola založená v roku 1949. Pri jej zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života Václav Talich a Ľudovít Rajter. Na umeleckom profilovaní orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti Tibor Freššo, Ladislav Slovák, Libor Pešek, Vladimír Verbickij, Bystrík Režucha a Aldo Ceccato. Od roku 1991 je šéfdirigentom a od roku 1995 hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie Ondrej Lenárd. Z množstva hosťujúcich je potrebné uviesť osobnosti svetového mena ako C. Abado, R. Benzi, S. Celibidache, K. Kobayashi, D. Kitajenko, Z. Košler ( ktorému Slovenská filharmónia v roku 1996 udelila čestný titul šéfdirigenta in mememoriam), Sir Y. Menuhin a mnohí ďalší, ale i skladateľov interpretujúcich vlastné diela ako K. Penderecki a A. Chačaturian.
Slovenská filharmónia je pravidelným hosťom európskych hudobných festivalov (Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar, Wiener Festwochen, Berliner Festtage, Festival de Strasbourg, Athens Festival). V rámci svojich početných zahraničných koncertov vystúpila v takmer všetkých európskych krajinách, na Cypre, v Turecku, Japonsku a USA. Realizovala veľký počet nahrávok pre rozhlas, televíziu a hudobné vydavateľstvá OPUS, Supraphon, Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific Music a iné.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1999
Copyright ©2000 askom